MF: výsledkem všech faktorů bude meziroční zhoršení o -1,2 % HDP

31. 10. 2008 – 9:54 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MF: výsledkem všech faktorů bude meziroční zhoršení o -1,2 % HDP
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Navzdory nepříznivým očekáváním v roce 2007 dosáhlo saldo vládního sektoru hodnoty –1,0 % HDP, což je výsledek o 2,4 p.b. lepší oproti původním předpokladům, ze kterých vycházel návrh státního rozpočtu.

Společným jmenovatelem příznivějšího vývoje v posledních letech jsou na jedné straně vyšší než očekávané veřejné příjmy dané cyklickým, ale do značné míry i strukturálním zvýšením daňových příjmů, a na straně druhé dočasné výdajové úspory v podobě převodu neutracených rozpočtovaných prostředků do rezervních fondů. Vývoj v roce 2008 ovlivňuje na výdajové straně pozitivně souhrn úsporných opatření ke stabilizaci veřejných financí přijatý v roce 2007, a na straně příjmové negativně zpomalení ekonomického růstu. Očekáváme, že výsledkem těchto protichůdných faktorů bude mírné meziroční zhoršení nominálního salda vládního sektoru na –1,2 % HDP. Výhled pro roky 2009 a 2010 je předurčen schválenými výdajovými limity státního rozpočtu a státních fondů. Odhad vládního salda ponecháváme v roce 2009 na úrovni –1,6 % HDP a v roce 2010 na úrovni –1,5 % HDP. Dosažení fiskálního cíle stanoveného pro rok 2011 na úrovni –1,2 % HDP by na základě současného výhledu daňových příjmů mělo být zajištěno dodržením příslušného výdajového limitu pro tento rok. Kromě pravidelných částí a standardizované tabulkové přílohy je v publikaci zařazena kapitola zaměřená na zvolené téma, kterým je v tomto vydání problematika přílivu prostředků z fondů EU a jeho fiskálních dopadů.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články