Microsoft ztratil zájem o převzetí Yahoo

5. 5. 2008 – 9:51 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Microsoft ztratil zájem o převzetí Yahoo
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Aktualizováno 15:54 – Softwarový gigant Microsoft ztratil zájem o převzetí společnosti Yahoo! z důvodu vysoké ceny.

Microsoft nepřikročí ani ke dříve zvažovanému nepřátelskému převzetí. „Stále se domníváme, že námi navrhovaná akvizice by měla pro společnosti Microsoft, Yahoo! a trh jako celek, smysl. Naším cílem ve snaze o spojení se společností Yahoo! bylo poskytnout širší výběr a inovace na trhu, vytvořit pro naše akcionáře a zaměstnance skutečné hodnoty,“ řekl Steve Ballmer, generální ředitel společnosti Microsoft. „I přes naše úsilí, včetně navýšení nabídky na zhruba 5 miliard amerických dolarů, společnost Yahoo! naši nabídku nepřijala. Po pečlivém zvážení jsme usoudili, že ekonomické nároky společnosti Yahoo! nedávají smyl. V nejlepším zájmu akcionářů a zaměstnanců společnosti Microsoft i dalších akcionářů bude, abychom svůj návrh odvolali,“ řekl Ballmer. Níže naleznete dopis, který zaslal generální ředitel společnosti Microsoft Steve Ballmer generálnímu řediteli společnosti Yahoo! Jerrymu Yangovi. 3. května 2008 Pan Jerry Yang Generální ředitel a předseda společnosti Yahoo Yahoo! Inc. 701 First Avenue Sunnyvale, CA 94089 Vážený Jerry, po více než třech měsících jsme dospěli k závěru, který se týká možného spojení společností Microsoft a Yahoo! .= Nejprve bych osobně rád vyjádřil poděkování Vám, vedoucímu týmu a správní radě společnosti Yahoo! za zvážení našeho návrhu. Oceňuji čas a pozornost, kterou jste všichni věnovali této záležitosti a zejména oceňuji čas, který jste jí investoval Vy osobně. Domnívám se, že naše rozhovory v tomto týdnu byly zvláště užitečné, neboť jsem vůbec poprvé skutečně pochopil, co je a není možné. Je pro mě zklamáním, že společnost Yahoo! naši nabídku nepřijala. Poprvé jsem Vám ji telefonicky předložil 31. ledna. Domníval jsem se, že spojení našich dvou firem by vytvořilo skutečnou hodnotu pro naše akcionáře a našim zákazníkům, vydavatelům a inzerentům by poskytlo větší inovaci a výběr na trhu. Naše rozhodnutí nabídnout 62 procent premium v té době odráželo sílu našeho přesvědčení. Při našich rozhovorech v tomto týdnu jsme vyjádřili ochotu zvýšit naši nabídku na 33,00 amerických dolarů za akcii, což bylo dalším důkazem naší víry v tuto společnou příležitost. Zvýšení by přineslo dalších zhruba 5 miliard amerických dolarů hodnoty pro naše akcionáře, v porovnání s hodnotou naší původní nabídky. To by se odrazilo i na premiu vyšším o více než 70 procent v porovnání s cenou, kterou měly vaše akcie při ukončení obchodování 31. ledna. I to se ukázalo jako nedostatečné, neboť vy jste nakonec trvali na tom, aby společnost Microsoft zaplatila dalších 5 miliard amerických dolarů nebo ještě víc, nebo alespoň o další 4 americké dolary za akcii více než byla naše nabídka 33,00 amerických dolarů. Po zvážení jednání z tohoto týdne je mi rovněž jasné, že pro společnost Microsoft nemá žádný smysl přednést svou nabídku přímo akcionářům Vaší společnosti. Tato snaha by jistě zahrnovala vleklé spory o proxy prohlášení a případnou změnu nabídky. Naše rozhovory s Vámi nás dovedly k závěru, že jste v mezidobí podnikli kroky k tomu, aby akvizice společnosti Yahoo! byla pro společnost Microsoft nežádoucí. Očekáváme s velkým zájmem Váš zřejmý plán na přijetí „nepřátelské“ nabídky v rámci nové smlouvy, která by zahrnovala nebo vedla k outsourcingu pro společnost Google, pokud jde o klíčové placené vyhledávané termíny na internetu, které dnes společnost Yahoo! nabízí. Z našeho úhlu pohledu taková smlouva s dominantním poskytovatelem vyhledávání způsobila, že by se pro nás akvizice společnosti Yahoo! stala nežádoucí a to z několika důvodů: Výrazně by podlomila vlastní strategii společnosti Yahoo! a dlouhodobou životaschopnost, neboť by povzbudila inzerenty, aby využívali Google jako alternativu Vašeho placeného vyhledávacího systému Panama. To by vedlo k fragmentaci vyhledávání inzercí a zobrazení strategií reklamy a ekosystému, který je obklopuje. Rovněž bychom nemohli spoléhat na to, že Vaše aktivity v oblasti reklamy zajistí další rozvoj. V tomto světle by byla rovněž narušena schopnost společnosti Yahoo udržet si talentované techniky pracující na reklamních systémech, které jsou důležité pro naše zájmy při spojení obou našich společností. Kromě toho by to způsobilo regulační a právní problémy, které by žádný kupec, včetně společnosti Microsoft, nechtěl zdědit. Mimo jiné by došlo ke konsolidaci tržního podílu již teď dominantního poskytovatele placeného vyhledávání způsobem, který snižuje konkurenci a výběr na trhu. Společnost Google by pak mohla nastavit ceny za klíčové vyhledávané termíny na své a Vaší vyhledávací platformě a v tomto procesu zvýšit ceny pro inzerenty na Yahoo. Kromě právních problémů, bez ohledu na jejich výsledek, se to zdá z perspektivy podnikání nerozumné, pokud si někdo prostě nepřeje to využít jako nástroj k tomu, aby podnikání v oblasti placeného vyhledávání připadlo ve prospěch společnosti Google. Do budoucna by to mohlo zabránit spojení s jiným poskytovatelem vyhledávání, který již teď nespoléhá na vyhledávací služby společnosti Google. V důsledku těchto faktů mě Váš zřejmý plán uzavřít takovou smlouvu v případě proxy prohlášení nebo změně nabídky dovedl k rozhodnutí se na tuto cestu nevydat. Na místo toho tímto formálně vypovídám návrh společnosti Microsoft, týkající se koupě společnosti Yahoo!. Budeme stále směřovat dopředu a pokračovat v našem úsilí o inovace a rozvoj podnikání společnosti Microsoft s talentovaným týmem, který máme a potenciálně prostřednictvím strategických transakcí s jinými obchodními partnery. Domnívám se, a to i dnes, že naše nabídka zůstává jedinou předloženou alternativou, která nabízí našim akcionářům plnou a spravedlivou hodnotu za jejich akcie. Tím, že jste se s námi nedohodli, jste Vy a Vaši akcionáři propásli opravdu výhodnou příležitost. Ale je zřejmé, že k žádné transakci nedojde. Ještě jednou Vám děkujeme za čas, který jste strávili společnými rozhovory na toto téma. Se srdečným pozdravem, /s/ Steven A. Ballmer Steven A. Ballmer Generální ředitel společnosti Microsoft Corporation

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,220 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články