Mimořádná valorizace důchodů

19. 3. 2008 – 11:32 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Mimořádná valorizace důchodů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Velmi nepříjemně všechny obyvatele České republiky překvapila vysoká inflace. Důchodci jsou jednou ze skupin obyvatel, kterých se výrazně dotkne. Proto ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil vládě návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která změní podmínku 10 % růstu cen pro mimořádné zvýšení důchodů na 5 %.

Průzkum: Přes 80% lidí se letos bude mít hůře než v loňském roce I. Současná právní úprava Podle zákona o důchodovém pojištění lze důchody zvýšit v mimořádném termínu, pokud růst úhrnného indexu spotřebitelských cen (dále jen „cen“) ve stanoveném období dosáhl aspoň 10 %. Stanovené období začíná kalendářním měsícem následujícím po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého pro poslední valorizaci a končí kalendářním měsícem, ve kterém růst cen dosáhne aspoň 10 % (k poslednímu zvýšení důchodů došlo od lednové splátky v letošním roce, růst cen byl pro tuto valorizaci zjišťován za období srpen 2006 až červenec 2007). II. Růst cen v období od srpna 2007 do ledna 2008 Ještě v listopadu 2007 byl růst cen za uvedené období odhadován na cca 3,5 %. V důsledku neočekávaného vývoje cen některých komodit (zejména potravin) na světovém a tuzemském trhu byl skutečný růst cen v prosinci a lednu téměř o 2 procentní body vyšší a dosáhl za období srpen 2007 až leden t. r. 5,1 %. Z predikce vývoje spotřebitelských cen vyplývá, že růst cen za období srpen 2007 – červenec 2008 by mohl dosáhnout cca 6,9 %. Podmínka pro mimořádné zvýšení důchodů v rozhodném období splněna nebude. III. Možnost mimořádně zvýšit důchody v roce 2008 Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas z těchto důvodů předložil vládě návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která změní podmínku 10 % růstu cen pro mimořádné zvýšení důchodů na 5 %. IV. Harmonogram legislativních prací Vláda by měla návrh projednat na schůzi dne 10. března 2008 a okamžitě jej předložit k projednání Parlamentu. Předpokladem pro mimořádné zvýšení důchodů již od srpnové splátky je podstatně urychlit legislativní proces. Záměrem je předložit návrh novely zákona co nejdříve do Poslanecké sněmovny. V případě, že nebude schválen již v 1. čtení, přicházelo by v úvahu svolat ještě v březnu mimořádnou schůzi a využít dalších možností ke zkrácení legislativního procesu. Teprve po schválení novely zákona bude moci vláda přijmout nařízení o zvyšování důchodů a ČSSZ a ostatní plátci důchodů (orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti) zahájit realizaci vlastního zvyšování důchodů od srpnové splátky. Zvýšeny budou všechny druhy důchodů. V. Zvýšení důchodů od srpna 2008 Při mimořádném zvýšení důchodů od srpna 2008 bude zohledněn skutečný růst cen od srpna 2007 do ledna 2008 ve výši 5,1 %, což znamená zvýšení průměrného starobního důchodu o 465 Kč. Na průměrnou úroveň důchodů vyplácených po pravidelné valorizaci v lednu 2009 nebude mít provedení mimořádné valorizace téměř žádný vliv. Relace průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě by se tak zvýšila ze 40,6 % v roce 2007 na 41,9 % koncem roku 2008 (k čisté mzdě z 52 % v roce 2007 na 56 % v roce 2008). Dojde tak i k výraznému nárůstu reálné hodnoty průměrného starobního důchodu (na 113 % úrovně roku 1989). VI. Náklady na mimořádnou valorizaci Náklady na mimořádnou valorizaci provedenou od srpna 2008 budou v roce 2008 činit 6,6 mld. Kč. I v případě zvýšení důchodů v mimořádném termínu by však příjmy z pojistného na důchodové pojištění v roce 2008 převýšily výdaje o cca 3,8 mld. Kč. Toto zvýšení přitom nebude mít téměř žádný vliv na výdaje na důchody v roce 2009.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články