Ministerstvo financí chce lépe chránit spotřebitele finančních produktů

6. 9. 2007 – 14:40 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ministerstvo financí chce lépe chránit spotřebitele finančních produktů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Předražené úvěry které se na spotřebitele valí ze všech stran. To je pravděpodobně hlavním důvodem, proč se Ministerstvo financí chce více zaměřit na oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu.

V oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu se ministerstvo financí zaměří především na otázky informovanosti, finanční gramotnosti a zajištění efektivní možnosti spotřebitelů prosazovat a chránit zájmy. Ministerstvo financí zveřejnilo svou rámcovou politiku v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu, ve které blíže specifikuje svoji roli z pohledu rezortu, jemuž byla tato oblast svěřena zákonem o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Rámcová politika však zasazuje ochranu spotřebitele do širšího rámce, včetně zohlednění rolí dalších subjektů. I z tohoto důvodu byla projednána ve Výboru pro finanční trh, který je poradním orgánem bankovní rady České národní banky, a dále v Expertní skupině pro finanční sektor, představující stálou platformu diskuse státu, spotřebitelů a finančního trhu o koncepčních otázkách zejména ochrany spotřebitele. Rámcová politika stanovuje hlavní cíle, oblasti a principy, na které se bude ministerstvo ve svých aktivitách zaměřovat. „Obecným cílem našich aktivit je dosažení stavu, kdy spotřebitel činí na finančním trhu odpovědná a adekvátní rozhodnutí ve vztahu k jeho potřebám a možnostem a současně je schopen efektivně prosazovat a chránit své zájmy a práva“, uvádí náměstek ministra financí pro finanční trhy Milan Šimáček. Mezi hlavní pilíře ochrany spotřebitele tedy ministerstvo řadí informovanost spotřebitele a jeho schopnost s informacemi pracovat tak, aby si na základě jejich vyhodnocení pořídil takové produkty, které nejlépe vyhovují jeho potřebám a možnostem. Třetím pilířem je pak zajištění adekvátního postavení spotřebitele ve vztahu s distributorům finančních produktů a služeb. „Veškeré naše kroky v této oblasti ochrany spotřebitele budou prováděny se snahou vytvářet vyvážené a jednotné podmínky pro poskytování finančních služeb a s ohledem na podporu rozvoje a zachování stability finančního trhu,“ zdůrazňuje náměstek Šimáček. Konkrétními aktivitami ministerstva v oblasti ochrany spotřebitele, které navazují na předloženou rámcovou politiku, budou patřit především: * projekt finančního vzdělávání * sjednocování pravidel distribuce finančních produktů (mj. otázky odbornosti distributorů a informovanosti klientů) * návrh nového systému mimosoudního řešení stížností a sporů na finančním trhu Realizace některých projektů již byla na půdě ministerstva zahájena, u jiných se očekává spuštění v následujících měsících. Součástí přípravy konkrétních opatření bude, stejně jako v minulosti, aktivní zapojení odborné veřejnosti, zejména formou veřejných konzultací. „Relevantní projekty a aktivity chceme akcentovat nejen na tuzemské úrovni, ale předkládat je také k diskusi na platformách EU,“ uzavírá plány na poli ochrany spotřebitele na finančním trhu náměstek Šimáček.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články