Ministerstvo financí chce modernizovat a vylepšit systém penzijního připojištění

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Světová banka zveřejnila na svých internetových stránkách studii k penzijním fondům v České republice. Tato hodnotící studie byla vypracována na žádost Ministerstva financí, které k pracím na materiálu přispělo pořádáním setkání odborníku ze Světové banky a odborníků věnujícím se této problematice v ČR, zástupců penzijních fondů a orgánu dohledu.

Placeholder

Placeholder , zdroj: Archiv

Cílem této hodnotící zprávy bylo vytýčit principy řízení v doplňkovém důchodovém sektoru obecně, porovnat současný stav v ČR ve světle těchto principů a na tomto základě poskytnout doporučení ke zlepšení řízení a kontroly v rámci sektoru a tím ke zvýšení ochrany účastníků. „Soukromý systém penzijního připojištění chceme modernizovat a vylepšit“ říká Milan Šimáček, náměstek ministra financí. Doporučení se týkají zejména těchto oblastí: řízení rizik, transparentnosti systému, vnitřní kontroly v rámci společnosti, povinností při správě cizího majetku, konfliktu zájmů a dohledu. Konkrétní aplikace jednotlivých doporučení bude také záviset na budoucí koncepci doplňkového soukromého důchodového pojištění a s tím souvisejících změn právní úpravy penzijního připojištění, které budou probíhat v rámci důchodové reformy. Světová banka považuje tuto studii za důležitou nejenom z hlediska hodnocení pokroku v této oblasti v ČR, ale i jako užitečné přispění k definování principů, kterými se budou inspirovat nejenom rozvíjející se trhy. Věří, že by mohla přispět při reformě sektoru doplňkového penzijního pojištění.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy