Ministerstvo financí ČR

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Ministerstvo financí ČR

Placeholder

Placeholder , zdroj: Archiv

 

IČ: 00006947 Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111
Domovská stránka: http://www.mfcr.cz/
E-mail: podatelna (zavináč) mfcr (tečka) cz Poznámky: Ministerstvo financí bylo zřízeno dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů ČR v platném znění.
- Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
- Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Odkaz na externí web (OECD), Evropské unie Odkaz na externí web a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance Odkaz na externí web.
- Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci.