Ministerstvo financí očekává pozitivní vývoj ekonomiky

22. 2. 2008 – 9:58 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ministerstvo financí očekává pozitivní vývoj ekonomiky
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministerstvo financí ČR vydalo čtvrtletně aktualizovanou zprávu týkající hospodářské prognózy do roku 2010. Měli bychom dosahovat nižších deficitů. Na naší ekonomiku budou pozitivně působit vnější faktory. K tomuto závěru dochází zpráva MF ČR na podkladě ukazatelů, mezi kterými je například růst HDP v eurozóně nebo ceny ropy a potravin.

Ekonomika eurozón rostla ve 4Q o 0,4pct, nad odhady Den daňové svobody se i s přispěním 29. února posouvá o čtyři dny k začátku roku! MMF: Česká ekonomika letos dále poroste slibným tempem Růst světové ekonomiky se podle zprávy má zpomalit, růst v eurozóně, který v letech 2006–7 dosáhl rekordních hodnot, by se měl v letech 2008 a 2009 snížit asi na 2,2 %. Sníží se i růst v USA. V roce 2007 jsme měli podle MF dosáhnout přibližně 74 % ekonomického výkonu eurozóny a v roce 2009 by se měla česká ekonomika přiblížit hranici čtyř pětin. Předvídá se snižování deficitu veřejných financí Ve zprávě se dále uvádí, že vzhledem k lepším než očekávaným výsledkům hospodaření státního rozpočtu a zlepšenému hospodaření některých dalších institucí vládního sektoru je možné očekávat, že vládní deficit dosáhne proti rozpočtované výši zhruba poloviční hodnoty okolo 2 % HDP. Přes tyto pozitiva upozorňuje zpráva na skutečnost, že nastavení fiskální politiky v nadcházejícím období je zatíženo velkou mírou nejistoty. S ohledem na výsledky v roce 2007 by mělo být reálné dosáhnout v příštích letech nižších deficitů. Zatím je cíl salda vládního sektoru stanoven ve výši –2,9 % HDP v roce 2008, v roce 2009 je to –2,6 % a v roce 2010 je předpoklad –2,3 %. Očekávají se totiž pozitivní dopady stabilizačních opatření v oblasti veřejných financí, které by měly působit směrem ke snížení vládního deficitu v roce 2008. Zpráva ale varuje před rizikem prohloubení deficitu v případě silnějšího využití prostředků akumulovaných v rezervních fondech. Limitem ekonomiky je nedostatek pracovní síly Za mírně negativní lze podle zprávy označit meziroční růst potenciálního produktu, který se od roku 2005 drží nad hranicí 5 %, ale v posledních čtvrtletích lze identifikovat tendenci k mírnému zpomalení. Za příčinu jsou označeny strukturální problémy trhu práce. Česká ekonomika se nachází v blízkosti vrcholu hospodářského cyklu. Začíná narážet na limity vyplývající z nedostatku kvalifikované pracovní síly. Zpomalení spotřeby mají nahradit zahraniční investice Po mnohaleté cenové stabilitě se zrychluje růst cen. Jak zpráva MF ČR uvádí, v následujícím období, v roce 2008 je třeba očekávat zpomalení růstu spotřeby domácností jako důsledek fiskální konsolidace. Česká republika však zůstane dynamicky se rozvíjející ekonomikou atraktivní pro zahraniční investory. Postupně se začnou projevovat i pozitivní efekty fiskální reformy stejně jako příliv prostředků z evropských zdrojů. V roce 2008 by měl růst HDP dosáhnout 4,7 % (proti 5,0 %), v roce 2009 potom 5,1 %. Vzhledem k vývoji inflace na konci roku 2007 a očekávanému růstu cen v roce 2008 lze předpokládat zvýšený tlak na růst mezd, a to zejména v produkční sféře. Podle zprávy by však další výrazné zvýšení mezd již znamenalo posílení inflačních tlaků. Objem mezd a platů by měl podle MF ČR vzrůst za rok 2007 o 9,3 % (proti 9,1 %). Průměrná hrubá měsíční mzda by měla dosáhnout cca 21 700 Kč v roce 2007 a 23 400 Kč v roce 2008 (proti 21 800 Kč a 23 200 Kč). Celou zprávu včetně tabulek a grafů lze přečíst na serveru MF ČR. Zpráva bude předložena vládě jako informace na jejím nadcházejícím zasedání. Materiál shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na jejich vývoj v letech 2008 a u některých ukazatelů až 2010.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,250 25,370
USD 23,660 23,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články