Ministerstvo představuje návrh nového zákona o vlastnictví bytů

2. 10. 2007 – 0:04 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ministerstvo představuje návrh nového zákona o vlastnictví bytů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ještě v tomto roce bude návrh zákona předložen vládě a během příštího roku pak návrh projedná Parlament ČR, aby tak mohl zákon nabýt účinnosti 1. ledna 2009 a nahradit tak současnou již nevyhovující právní normu.

Dne 4. října se k tomuto návrhu zákona bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konat seminář, který bude otevřen i pro širší veřejnost. Nový zákon je netrpělivě očekáván zejména jeho uživateli z praxe – vlastníky bytů, společenstvími vlastníků jednotek, developery, advokáty i těmi, kteří se teprve byt do vlastnictví koupit hodlají. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se právním rámcem vlastnictví bytů v minulosti opakovaně zabývala zejména ve vztahu k četným novelizacím dosud platného zákona z první poloviny 90. let. Pro úspěšné projednání tohoto návrhu nového zákona je proto vhodné prezentovat návrh poslancům, vyslechnout jejich připomínky a náměty, stejně jako diskutovat s představiteli odborné veřejnosti, a to ještě předtím, než se návrhem nového zákona bude zabývat vláda. Ministerstvo pro místní rozvoj proto požádalo Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o možnost uspořádání semináře k návrhu zákona o vlastnictví bytů, který se uskuteční dne 4. října ve 14 hodin v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Zástupci ministerstva budou prezentovat zejména koncepční rámec nového zákona, východiska navrhované úpravy, předmět spoluvlastnictví a vlastnictví a jejich vymezení, práva k pozemkům, převody jednotek, sjednocení postupu převodů u různých právnických osob, práva a povinnosti vlastníků jednotek, vznik, orgány a kompetence společenství vlastníků jednotek atd. Účastníci semináře budou mít možnost vznášet dotazy či připomínky. Ministerstvo pro místní rozvoj se všemi náměty poslanců i účastníků z řad veřejnosti bude odpovědně zabývat, aby návrh nového zákona předložený vládě měl maximální předpoklady jeho bezkonfliktního projednání v obou komorách Parlamentu ČR, protože praxe po nové právní úpravě vlastnictví bytů doslova volá. Seminář je otevřen i veřejnosti. Text návrhu nového zákona je k dispozici i veřejnosti na stránkách ministerstva pod odkazy Bytová politika/Právní normy/Návrhy právních předpisů. Ministerstvo pro místní rozvoj připraví pro účastníky semináře i tištěnou verzi návrhu zákona.

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články