Ministerstvo vnitra a Microsoft podepsaly rámcové obchodní a servisní smlouvy

20. 6. 2008 – 0:02 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ministerstvo vnitra a Microsoft podepsaly rámcové obchodní a servisní smlouvy
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministr vnitra Ivan Langer uzavřel na základě rozhodnutí vlády České republiky se společností Microsoft rámcové obchodní a servisní smlouvy, které přinesou institucím veřejné správy a vzdělávání významnou úsporu nákladů při nákupu a legalizaci softwaru.

Spolupráce s Microsoftem kromě toho přispěje k modernizaci programového vybavení, a díky centrálně sjednaným podmínkám také k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu. „Uzavřené smlouvy zastřeší jednoduchý, průhledný a oboustranně výhodný vztah. A to je dobrá zpráva pro každého daňového poplatníka. Pokud totiž veřejné instituce sdruží své síly, jsou schopny ušetřit jeho peníze. Kromě výrazné finanční úspory mají tyto smlouvy další významný cíl, a to boj proti softwarovému pirátství, které zasahuje i veřejnou správu. Dnešní dohoda nám pomůže se tohoto negativního fenoménu zbavit,“ hodnotí přínosy smluv ministr vnitra Ivan Langer a dodává: „Nyní připravujeme pro jednání vlády materiál, který bude navrhovat model transparentního přístupu k nákupu produktů Microsoftu. Jako nejvýhodnější varianta se navrhuje postup, kdy by Ministerstvo vnitra zorganizovalo soutěž na uzavření rámcové smlouvy na distributory produktů Microsoftu. Tím by bylo možné docílit ještě výhodnějších cen pro jednotlivé resorty a ušetřit tak ještě více, než již zmiňovaných 700 milionů korun. Obdobně se nám podařilo ušetřit výrazné finanční prostředky díky rámcovým smlouvám na komunikační infrastrukturu veřejné správy.“ Druhou variantou nákupu produktů Microsoftu, která však nemusí přinést srovnatelné podmínky pro úřady a instituce ve veřejné správě, je nákup realizovaný samostatně jednotlivými resorty. V každém případě však i tato varianta zaručuje kontrolu legálního využívání licencí produktů Microsoftu, a také kontrolu nad prostředky vynakládanými veřejnou správou na nákup těchto licencí prostřednictvím tzv. Clearingového Centra. Podepsané rámcové obchodní a servisní smlouvy navazují na smlouvu o strategické spolupráci, kterou společnost Microsoft a Česká republika uzavřely 22. května 2008 po setkání Ivana Langera s prezidentem a výkonným ředitelem Microsoftu Stevem Ballmerem. Rámcová obchodní a servisní smlouva Rámcová obchodní a servisní smlouva (Master Business and Service Agreement) vymezuje rámec všech dalších dílčích smluv určených pro jednotlivé subjekty veřejné správy a vzdělávání, kterým umožňuje jednodušší a cenově výhodnější nákup a správu produktů společnosti Microsoft. Podmínky stanovené v rámcové smlouvě zároveň přináší nárok na nejnovější verze produktů společnosti Microsoft, a to bez ohledu na velikost dané organizace. Modernizace a standardizace používaných softwarových nástrojů a aplikací tak zjednoduší komunikaci mezi jednotlivými úřady a zabezpečí další rozvoj projektů v oblasti e-governmentu. Multilicenční smlouvy na nákup produktů pro instituce veřejné správy Institucím veřejné správy umožní výhodný nákup produktů Microsoft smlouvy Enterprise a Select. Smlouva Enterprise je určená organizacím, které si přejí získat licence ke všem svým počítačům za účelem sjednocení, legalizace a modernizace používaného softwaru. Tato smlouva tak napomáhá optimalizaci IT infrastruktury a maximálnímu využití investic do programového vybavení. Jejím doplňkem je smlouva Select, která nabízí flexibilní model průběžného nákupu doplňkových produktů. Multilicenční smlouvy na nákup produktů pro vzdělávací instituce Pro vzdělávací instituce jsou určeny smlouvy Campus a School, které zajišťují programové vybavení pro veškeré počítače daných institucí. Obě smlouvy, Campus pro instituce vyššího vzdělávání a School pro základní a střední školy, nabízejí kromě finančních úspor také snadnější správu licencí a tím i celé IT infrastruktury. Jako doplněk slouží smlouva Select pro vzdělávání, která umožňuje, stejně jako v případě veřejné správy, zvýhodněné pořízení doplňkových produktů. Všechny výše zmíněné rámcové a multilicenční smlouvy umožní jednotlivým institucím veřejné správy a vzdělávání uzavřít podle svého vlastního rozhodnutí prováděcí smlouvy na pořízení legálního a moderního softwarového vybavení za centrálně předjednaných podmínek a využít tak možností výrazných finančních úspor.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,390
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články