Ministerstvo zdravotnictví přistoupí na kompromisní návrh protikrizových opatření

17. 6. 2009 – 13:01 | Zdravotnictví | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ministerstvo zdravotnictví přistoupí na kompromisní návrh protikrizových opatření
Foto:NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Ministerstvo zdravotnictví na základě odmítnutí ze strany ČSSD připravilo nový postup, který umožní rychle a včas podpořit české zdravotnictví ohrožené hospodářskou krizí a který umožní garantovat občanům a pacientům stávající rozsah a dostupnost zdravotní péče. Protikrizový balíček chce ministerstvo zdravotnictví prosadit cestou pozměňovacích návrhů v Senátu ČR.


Navrhované úpravy sledují tři hlavní cíle - zajistit finanční stabilitu systému v době probíhající ekonomické krize, zajistit dostatek finančních prostředků pro úhradu péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a především zajistit stávající dostupnost zdravotní péče bez dopadů na pacienta,\" vysvětluje ministryně zdravotnictví Dana Jurásková a dodává: \"Původní návrh jsme nemohli díky nekonstruktivnímu přístupu ČSSD předložit ke schválení poslanecké sněmovně ve zkráceném řízení tak, aby začal platit již v letošním roce. Přišli jsme proto s návrhem řešení, které umožní přijmout alespoň ta nejvýznamnější protikrizová opatření v reálně krátkém čase.

-
Ministerstvo zdravotnictví chce od pojišťoven miliardu na vyšší platy zdravotníků
- ČSSD: Nalákali jsme vás, ale poplatkům ve zdravotnictví se nevyhnete
- Ztráty zdravotních pojišťoven se pro tento rok odhadují na 3 až 10 miliard korun

Pro posílení zdrojů zdravotních pojišťoven na krytí nákladů na zdravotní péči uzavřelo ministerstvo zdravotnictví písemnou dohodu se všemi zdravotními pojišťovnami, na základě které všechny zdravotní pojišťovny prostřednictvím svých správních rad převedou v roce 2009 a 2010 prostředky ve výši 2,5 miliardy korun ze svých provozních a preventivních fondů do tzv. základního fondu. Z tohoto základního fondu se financuje péče pacientům a poskytovatelům. Tato částka tedy představuje reálné posílení zdrojů na financování péče v krizových letech na základě dohody mezi ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami.

\"Navrhované zpřísnění cenové a úhradové regulace povede k okamžitým škrtům ve výdajích na léky. Sníží se výdaje zdravotních pojišťoven při současném mírném poklesu doplatků ze strany pacientů, protože návrh nařizuje rovněž snížení cen léků\" doplňuje Marek Šnajdr, první náměstek ministryně zdravotnictví a dodává: \"Cena a úhrada prvního generika by se měla snížit o 25 % místo původních 20 %, cena druhého generika pak o dalších 10 %. Důležitým opatřením v oblasti lékové politiky je rovněž automatické snížení cen a úhrad všech léků o 5 % na 1 rok. Celkový finanční přínos pro zdravotnictví bude úspora výdajů zhruba 2,5 miliardy korun pro tento a příští rok.\" Návrh dále obsahuje opatření pro rychlejší vstup generik na trh, zpřísnění cenové regulace léčivých přípravků a posílení konkurence.

Komplexní pozměňující návrh rovněž řeší slib ministerstva zdravotnictví zavést do českého očkovacího kalendáře plně hrazenou vakcínu proti pneumokokům a zpřístupnit tuto moderní preventivní péči všem rodinám novorozenců. \"Nezbývá nám než jít touto cestou, protože poslanci ČSSD a KSČM v Poslanecké sněmovně opakovaně zabránili přijetí této normy. Ministerstvo zdravotnictví, odborná veřejnost i rodiče novorozenců tak mají naději, že se přístupu k této moderní preventivní péči dočkají již v letošním roce\", dodává první náměstek ministryně Marek Šnajdr.

\"Pevně doufám, že pragmatické myšlení a odborné hledisko zvítězí bez ohledů na politickou situaci a všechny strany budou mít na paměti především pacienta,\" říká Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví a dodává: \"Nedovedu si představit, že návrhy by nebyly schváleny a politici si v rámci předvolebního boje vzali pacienty za rukojmí\".


Kurzy

Kurzovní lístek: 22.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články