Ministryně školství nehodlá dopustit propouštění učitelů

23. 3. 2007 – 11:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ministryně školství nehodlá dopustit propouštění učitelů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V minulém týdnu problěhla českem zpráva o hromadném propouštění učitelů. Toto propouštění by mělo být na základě návrhu ministerstva financí k celoplošnému snižování stavu státních zaměstnanců o 3% ročně a to až do roku 2010. Tento návrh by se však neměl týkat pedagogických pracovníků, protože to nejsou státní úředníci.

V Programovém prohlášení vlády k reformě veřejných rozpočtů se v souvislosti se snížením počtu zaměstnanců uvádí: „Snížení bude uskutečněno nejen na úrovni regionálních dekoncentrátů, ale především v centrálních orgánech státní správy“. Obecní a krajské školy a školská zařízení nelze v žádném případě považovat za centrální orgány státní správy, kde se má úspora podle citovaného vládního prohlášení realizovat především. Pokud by se propouštění mělo zásadněji vztahovat i na učitele, nebylo by to už opatření k omezení byrokracie, ale jednalo by se o ohrožení kvality vzdělávání v České republice – prohlašuje ministerstvo školství. Programové prohlášení Vlády ČR mj. uvádí: „Vláda zajistí rovnost podpory vzdělání, které je veřejnou službou, bez ohledu na druh školy nebo jejího zřizovatele. (…) Vláda bude podporovat další rozvoj základních škol v malých obcích a podpoří alternativní vzdělávací programy, včetně programů zaměřených na integraci hendikepovaných, sociálně vyloučených a dětí se speciálními potřebami.. Navýšíme prostředky z veřejných zdrojů pro vzdělávání, vědu a výzkum..“ Nejen tyto, ale i další cíle, které si vláda Mirka Topolánka pro oblast vzdělávání stanovila, by byly propouštěním učitelů ohroženy. „Jsem proto připravena ve vládě odmítnout výraznější zásahy do početního stavu učitelů a šetření na úkor vzdělávání, které je pro civilizovaný stát prioritou. Se záměrem snižovat počty úředníků a spolu s tím i byrokratickou zátěž souhlasím, ale opakuji, že učitelů se to nesmí týkat“ říká Dana Kuchtová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2004 činila celková úspora financí ze státního rozpočtu v přepočtu na osoby celkem 9 442 zaměstnanců, z toho pro MŠMT to bylo v přepočtu na osoby 4 595 zaměstnanců, tj. cca 49%. V roce 2005 již činila celková úspora financí ze státního rozpočtu pouhých 4 989 zaměstnanců a z toho pro MŠMT 4 675. V tomto roce se tedy kapitola MŠMT podílela na celkové úspoře v celém veřejném sektoru téměř 94%. Podle ministrestva školství však v tomto trendu však již není možné dlouhodobě pokračovat, aniž by to ohrozilo vzdělávací systém.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,850 24,930
USD 23,250 23,390
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články