Mladí lidé si více stěžují na finanční zprostředkovatelské firmy

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Právní oddělení AFIZ eviduje nárůst stížností převážně velmi mladých lidí a jejich rodičů na různé zprostředkovatelské firmy, které nabízejí zejména studentům možnost výdělku zprostředkováním klientů, přičemž nutnou podmínkou navázání spolupráce je uzavření vlastního zpravidla investičního životního pojištění prostřednictvím dotyčné firmy s platbou minimálně 1000 Kč měsíčně.

Placeholder

Placeholder , zdroj: Archiv

Finanční poradce – máte svého? Nabídce většinou předchází emotivní prezentace na jejímž závěru je nabízen podpis smlouvy o spolupráci s tím, že smlouvu si nelze vzít k prostudování domů a je třeba ji podepsat namístě, protože nabídka se nebude opakovat. Smlouva přitom obsahuje sankci ve výši i několika desítek tisíc korun, pokud si dotyčný spolupráci rozmyslí a životní pojištění si nesjedná, popřípadě sjednané do dvou let vypoví! Navíc bývá součástí smlouvy tzv. rozhodčí doložka, která dotyčné firmě umožňuje velmi snadno (pomocí jednoho jimi určeného rozhodce) a mimo působnost soudu získat exekuční titul a sankci tak následně účinně vymáhat. Tyto firmy nejsou členy AFIZ a naše právní oddělení proto stížnosti musí postupovat ČNB jako orgánu dohledu nad finančním trhem. AFIZ se od výše popsaného způsobu prodeje finančních produktů důrazně distancuje. Zájemce o podnikání na finančním trhu upozorňujeme, že u celé řady seriozních firem mohou po příslušném vyškolení a získání podnikatelských oprávnění začít působit, aniž by si museli sami na sebe sjednávat jakýkoliv finanční produkt a aniž by jim hrozila jakákoliv sankce za řádné ukončení spolupráce. Důrazně doporučujeme – zejména pak studentům bez dostatečných životních zkušeností, aby v žádném případě nepodepisovali jakékoliv smlouvy bez konzultace minimálně s rodiči či lépe i s právníkem. Pokud vám kdokoliv neumožní si vzít nepodepsanou smlouvu domů k prostudování nebo vám tvrdí, že smlouvu musíte podepsat ihned, jinak se nabídka nebude opakovat, ukončete okamžitě jednání a odejděte. Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele takové jednání ve vztahu ke spotřebiteli jednoznačně definuje jako zakázanou nekalou obchodní praktiku.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy