Mobilní laboratoř prověřuje kvalitu paliv na čerpacích stanicích

22. 6. 2007 – 9:17 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Mobilní laboratoř prověřuje kvalitu paliv na čerpacích stanicích
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Pojízdná laboratoř, je naprostou novinkou v oblasti testování a kontroly jakosti pohonných hmot, bude sloužit všem zájemcům o rychlou a snadnou kontrolu, která zjistí, zda jejich paliva splňují jakostní normy. Test se provádí přímo na čerpací stanici a jeho výsledky jsou k dispozici bezprostředně po provedení.

Pokud je vše v pořádku, akreditovaná laboratoř ihned vystaví certifikát „Palivo vyhovuje příslušné výrobkové normě“. Mobilní laboratoř také urychlí kontrolní rozbory a ověřování jakosti při různých technologických procesech na čerpací stanici prováděné odbornými firmami. Tuto unikátní pojízdnou laboratoř provozuje Ústav paliv a maziv, jehož zástupci také odběry a kontrolní test provádí. Jako první prošla kontrolou síť čerpacích stanic Benzina. Ta se tak stala jedním z prvních distributorů paliv, který si tímto způsobem nechal veřejně prověřit kvalitu benzinu a motorové nafty. Otázkou však je, do jaké míry mohou provozovatelé čerpacích stanic „objednanou“ kontrolu předpokládat a být na ni připraveni. V mobilní laboratoři již proběhly první testy benzinu a motorové nafty společnosti BENZINA. Vzorky byly odebrány ve dnech 12.–13. června 2007 na čerpacích stanicích BENZINA plus v Průhonicících (D1, pravá strana), v ulici Bělohorská a v Mladé Boleslavi. Vzorky odebraných automobilových benzinů BA 95 vyhověly ve zkoušených ukazatelích hustota při 15°C, destilační zkouška (ČS Praha-Průhonice, Mladá Boleslav), OČVM (oktanové číslo výzkumnou metodou), OČMM (oktanové číslo motorovou metodou), obsah benzenu, obsah aromátů a olefinů, obsah kyslíkatých látek a kyslíku a tlak par požadavkům ČSN EN 228 pro třídu A pro letní období. Vzorky motorových naft odebraných na všech třech čerpacích stanicích též vyhověly ve zkoušených ukazatelích hustota při 15°C, destilační zkouška (ČS Bělohorská), cetanové číslo, cetanový index, obsah MEMK (methylester mastné kyseliny), obsah polyaromatických uhlovodíků, bod vzplanutí a obsah vody požadavkům jakostní normy ČSN EN 590. Všechny zkoumané vzorky z celkem třech čerpacích stanic bez problémů vyhověly požadovaným normám.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,880 25,000
USD 23,150 23,330
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články