MPO vyhlásilo 5 nových programů z OPPI za více než 5 mld. Kč

7. 1. 2008 – 0:46 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MPO vyhlásilo 5 nových programů z OPPI za více než 5 mld. Kč
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Se začátkem nového roku vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 nových programů podpory z Operačního programu Podnikání a inovace.

Ministerstva → Ministerstvo průmyslu a obchodu Jedná se o programy ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, INOVACE — PATENT, POTENCIÁL, ŠKOLICÍ STŘEDISKA a NEMOVITOSTI. Celkem tak již ministerstvo vyhlásilo 13 z 15 programů podpory určených na léta 2007—2013. Pro nově vyhlášené výzvy je přitom celkem určeno 5 540 milionů korun. „Evropská komise počátkem prosince schválila Operační program Podnikání a inovace. Díky tomu, že jsme s předstihem vyhlásili prvních 9 výzev, mohli podnikatelé již v roce 2007 z nového operačního programu čerpat na různé projekty více než miliardu korun. Díky schválenému programu teď můžeme otevřít dalších pět programů za více než 5,5 miliardy korun. Očekávám proto, že v letošním roce budeme ještě úspěšnější,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. MPO již v první polovině loňského roku umožnilo přístup k finančním zdrojům ze strukturálních fondů EU podnikatelům alespoň formou vyhlášení osvědčených programů podpory pro malé a střední podniky. Celkem uveřejnilo 6 výzev na dotace a 3 výzvy na úvěrové a záruční programy. Jednalo se o programy ROZVOJ, ICT V PODNICÍCH, EKOENERGIE, INOVACE — INOVAČNÍ PROJEKT, POTENCIÁL a MARKETING, PROGRES, START, ZÁRUKA. Zájem podnikatelů dokládá fakt, že do konce roku 2007 se sešlo více jak tisíc plných žádostí o dotace směřujících do všech vyhlášených programů. Operační program Podnikání a inovace je realizován 15 programy podpory: PROGRES, START, ZÁRUKA, ROZVOJ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, ICT V PODNICÍCH, EKOENERGIE, INOVACE, POTENCIÁL, SPOLUPRÁCE, PROSPERITA, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI, PORADENSTVÍ, MARKETING. Tyto programy jsou vyhlašovány postupně formou kolových, případně kontinuálních výzev k příjmu žádostí o podporu. ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Příjem registračních žádostí bude zahájen 3. března 2008 a ukončen 31. května 2008. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 500 mil. Kč. Cílem programu je podpořit nabídku nových informačních systémů a služeb, podpořit investování a tvorbu nových kvalifikovaných pracovních míst v sektoru informačních a komunikačních technologií. INOVACE — Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Příjem registračních žádostí bude zahájen 1. března 2008 a ukončen 31. prosince 2008. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 60 mil. Kč. Programu má podpořit využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a fyzickými osobami. POTENCIÁL Jedná se již o druhou výzvu (první výzva vyhlášena už 25. dubna 2007). Příjem registračních žádostí bude zahájen 1. března 2008 a ukončen 30. září 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 580 mil. Kč. Program je určena na podporu zakládání a rozvoje podnikových výzkumných center. ŠKOLICÍ STŘEDISKA Příjem registračních žádostí bude zahájen 3. března 2008 a ukončen 28. února 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 400 mil. Kč. Cílem programu je podpořit budování infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů. NEMOVITOSTI Příjem registračních žádostí bude zahájen 3. března 2008 a ukončen 31. prosince 2008. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 000 mil. Kč. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti (např. na regeneraci tzv. brownfieldů — viz www.brownfieldy.cz).

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,720 24,800
USD 23,050 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články