MZ: Jednočlenné skupiny výrobců nemají právo na dotace

19. 5. 2007 – 13:02 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MZ: Jednočlenné skupiny výrobců nemají právo na dotace
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Podle MZ skupina výrobců, které tvoří pouze jediný člen, neplní účel daný národní a evropskou legislativou pro podporu sdružování zemědělců ke společnému odbytu produkce. Proto v tomto týdnu zahájilo zkrácená přezkumná řízení, jejichž cílem je zrušit zařazení těchto jednočlenných skupin do dotačního programu.

„Z programu Zakládání skupin výrobců bude po přezkumu v rámci správního řízení vyřazeno 174 jednočlenných skupin výrobců. Z právní analýzy, ve které jsme posuzovali tři varianty řešení problému, vyplynula tato jako nejoptimálnější,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Doplnil, že tento postup podporují také Agrární komora a Zemědělský svaz, které se shodly na tom, že zakládání jednočlenných skupin jde proti myšlence sdružování zemědělců k odbytu a dochází tak ke zneužívání dotačního programu. Podle výkladu MZe je zařazení jednočlenných skupin výrobců do programu v rozporu jak s nařízením vlády č. 655/2004 Sb., tak s nařízením Rady (ES) č. 1257/1999. Citované nařízení vlády, které je z hlediska práva Evropského společenství doplňkovým národním předpisem, je nezbytné interpretovat ve smyslu čl. 33d nařízení Rady (ES) č. 1257/1999. Dle tohoto článku, jeho odstavce 1, je podpora poskytována zejména s cílem společně uvádět zboží na trh, a podle odstavce 2 téhož ustanovení je podpora poskytována pouze seskupením producentů. V souladu s citovaným unijním předpisem tedy nelze akceptovat zařazení jednočlenné obchodní společnosti do programu Zakládání skupin výrobců, neboť nemůže splnit účel podle citovaného nařízení Rady, a tedy ani podle nařízení vlády č. 655/2004 Sb., v jehož § 2 písm. c) je výslovně uvedeno, že „skupinou výrobců se rozumí obchodní společnost nebo družstvo, jejichž předmětem činnosti je zajištění společného odbytu příslušné zemědělské komodity.“ Tyto skutečnosti odpovídají i ustanovení § 4 odst. 2 zmíněného nařízení vlády, které stanoví, že nedílnou součástí žádosti o zařazení je společenská smlouva nebo stanovyskupiny výrobců. V případě jednočlenné skupiny výrobců byla k žádosti předložena pouze zakladatelská listina sepsaná formou notářského zápisu, kterou jediný společník zakládá obchodní firmu dle odst. 3 § 57 obchodního zákoníku. „Celkem se tito žadatelé z řad jednočlenných skupin v letošním roce ucházejí o dotace ve výši zhruba 137 milionů korun. Peníze jim ale vyplaceny nebyly a nebudou,“ řekl ministr Gandalovič. Po vyřazení jednočlenných skupin výrobců zůstane v programu zhruba dvě stě subjektů. Ty si na letošek nárokují podporu téměř 233 milionů korun. Výše dotace vychází z obratu, který jednotlivá uskupení vytvořila v loňském roce. „Od příštího roku chceme upravit maximální výši podpory na činnost skupin výrobců pro jednotlivé roky. Vše je nutné doladit tak, aby výsledný roční rozpočet odpovídal cílům tohoto opatření a finančním prostředkům, které jsou na něj vyčleněné v ose I Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013,“ uzavřel ministr Gandalovič.

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články