MZČR jde do boje s nedostatkem specialistů novelou vzdělávacích zákonů

15. 2. 2008 – 10:57 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MZČR jde do boje s nedostatkem specialistů novelou vzdělávacích zákonů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Snížení nedostatku lékařů i nelékařů v některých zdravotnických oborech, umožnění spolufinancování specializačního vzdělávání ze státního rozpočtu.

Pomoci má také rychlejší zapojení mladých lékařů do praktického výkonu povolání, což umožní novela vzdělávacích zákonů, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a předložilo poslanecké sněmovně. Zásadní novinkou je zejména změna financování specializačního vzdělávání lékařů, které v současnosti není spolufinancováno státem. To by se ale mělo připravovanou novelou změnit. Nyní náklady nese zařízení, kde lékař pracuje, ale v řadě případů musel lékař vlastně za práci ještě platit, a to až 250 korun denně. Novela zavádí systém takzvaných rezidenčních míst pro lékaře i nelékaře, která budou podporována státem. Počet rezidenčních míst pro jednotlivé obory včetně výše dotace na toto místo bude určovat Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s univerzitami, komorami, odbornými společnostmi a profesními organizacemi. Úkolem novely je i zvýšení počtu akreditovaných pracovišť, kde se mohou lékaři vzdělávat. Ministerstvo chce umožnit, aby se zařízení mohla akreditovat pouze na část vzdělávacího programu, což ocení především ambulantní lékaři a malé nemocnice. Vyřeší se tak současné problémy řady zdravotnických zařízení s akreditací z důvodu nesplnění podmínek pro celý program. „Pokud chce zdravotnické zařízení, které nemá akreditaci, přijmout mladého lékaře, musí jej na většinu prvních pěti let posílat na stáže, za které platí nebo ho vůbec přijmout nemůže, což by se nyní již nemělo dít,“ vysvětluje náměstkyně pro zdravotní péči Markéta Hellerová. Změny přinesou také snížení administrativy, protože akreditovaná pracoviště již nebudou muset procházet novým akreditačním řízením při změně právní formy. Pozitivní zpráva pro lékaře je, že budou moci již v průběhu specializačního vzdělávání, přibližně po dvou letech praxe, vykonávat bez odborného dohledu některé činnosti. „Usilujeme o to, aby lékař nemusel čekat pět až šest let a mohl již po absolvování tzv. základního kmene specializačního vzdělávání vykonávat některé odborné činnosti samostatně. Dvoustupňový systém atestací prokázal, že nenídůvod se obávat snížení kvality péče o pacienta,“ říká vedoucí oddělení lékařů a uznávání kvalifikací Ministerstva zdravotnictví ČR Lenka Stuchlíková, která se na přípravě novely podílí. Pokud projde novela schvalovacím procesem, zubní lékaři a farmaceuti budou moci vykonávat své povolání ihned po skončení vysoké školy. „V rámci studií získají budoucí zubní lékaři dostatečnou praxi a není tedy třeba čekat další tři roky. V zemích Evropské unie je to zcela běžné a navíc napomůžeme snížení současného nedostatku zubních lékařů,“ uvádí dále Stuchlíková. Další novinka se týká zdravotnických záchranářů, kteří budou moci pracovat na odděleních intenzivní péče v nemocnicích. V novém zákoně o zdravotních službách je připraveno zavedení registru zdravotnických pracovníků, který je úzce spojen právě se systémem vzdělávání a existují úvahy, zda jej nezapracovat již nyní do připravované novely vzdělávacích zákonů. „Evidence umožní dosáhnout efektivního využití finančních prostředků a podpořit zvýšení počtu nedostatkových zdravotnických profesí na trhu práce. Cílem registru je rovněž odstranit stávající rozbujelou administrativu spojenou se specializačním vzděláváním zdravotnických pracovníků. Všechna data potřebná k vydání osvědčení nebo diplomu o specializované způsobilosti lékařů budou dostupná právě prostřednictvím tohoto registru,“ doplňuje Markéta Hellerová.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články