MŽP rozdělí peníze na projekty řešící odpadové hospodářství

5. 8. 2008 – 9:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MŽP rozdělí peníze na projekty řešící odpadové hospodářství
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Z prostředků Evropské unie budou v rámci 4. osy OPŽP dotovány například sběrné dvory, systémy pro separaci a svoz odpadů, zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů, kompostárny, rekultivace starých skládek.

V rámci 5. osy budou podporovány rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí, vytvoření regionálního systému prevence závažných havárií, vytvoření center BAT* pro jednotlivé kategorie průmyslových činností a další projekty. „Zájem o dotace do životního prostředí je obrovský. Z Operačního programu Životní prostředí bylo do dnešního dne podpořeno již 1197 projektů. V první výzvě doporučil Řídící výbor OPŽP ke schválení 366 projektů. Ve druhé výzvě to bylo 397 projektů a ve třetí 434. Žádosti do 4. prioritní osy, která řeší nakládání s odpady a ekologické zátěže, přijímáme již podruhé. V rámci 1. výzvy uspělo 154 projektů v celkové ceně přes 3,5 miliardy. Jsem rád, že Státní fond životního prostředí zvládá administraci prvních tří výzev a to nám umožňuje otevřít další výzvy pro zájemce o dotace,“ uvedl Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR. Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických osob, fyzických osob – podnikatelů.

Kurzy

Kurzovní lístek: 26.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,280 25,420
USD 23,310 23,490
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články