Na informace o zdravotní péči dětí mají nárok oba rodiče

23. 11. 2007 – 17:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Na informace o zdravotní péči dětí mají nárok oba rodiče
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Do oblasti zdravotnictví patří také stížnosti na zdravotní pojišťovny, které odmítly vyhovět žádosti o poskytnutí přehledu zdravotní péče vykázané na dítě rodiči, kterému po rozvodu nebylo dítě svěřeno do péče, pokud nebyl soudem omezen nebo zbaven rodičovské zodpovědnosti.

Zdravotní pojišťovna je ze zákona povinna jednou ročně poskytnout na vyžádání pojištěnci údaje o poskytnuté zdravotní péči. Na veřejného ochránce práv se však se stížnostmi obrátili někteří rodiče, kteří dítě neměli v péči. Přestože prokázali, že jsou zákonnými zástupci nezletilého dítěte a nebyli soudně zbaveni rodičovské povinnosti, pojišťovna jim přehled nejprve zcela odmítla vydat a následně podmiňovala poskytnutí informací souhlasem druhého rodiče. Tento postup zdůvodnila pojišťovna obavami, že by tento přehled určený ke kontrole činnosti pojišťovny mohl sloužit k jiným účelům, například jako zdroj informací o zdravotního stavu dítěte a kontrola péče o dítě druhým rodičem. Po prošetření stížností dospěla zástupkyně veřejného ochránce práv k závěru, že pojišťovně nepřísluší zkoumat, jakým způsobem vykonávají rodiče dítěte svou rodičovskou odpovědnost. Rodiče mohou jako zákonní zástupci dítěte uplatnit právo na přehled nejen společně, ale i jednotlivě. Na základě šetření zástupkyně veřejného ochránce práv a přijatých opatření, které zástupkyně ochránce navrhla, budou zdravotní pojišťovny zasílat přehled tomu rodiči (zákonnému zástupci) dítěte mladšího 15 let, který o něj požádá a nebudou vyžadovat souhlas druhého rodiče. Pokud ve lhůtě jednoho roku o přehled požádá i druhý z rodičů, zašle mu pojišťovna kopii přehledu, který byl zaslán prvnímu z rodičů, s upozorněním, že nárok na zaslání má pojištěnec pouze jednou ročně. Zástupkyně dále s pojišťovnami jedná o způsobu poskytování přehledu u dětí starších 15 let. Podle názoru pojišťovny jsou tyto děti již natolik rozumově vyspělé, že mohou samy realizovat své právo na kontrolu zdravotní pojišťovny. Přehled jim tedy chtějí posílat přímo do vlastních rukou, a to i tehdy, když o něj požádá některý z rodičů. Zmíněná opatření jsou podle zástupkyně veřejného ochránce práv v souladu s právem na informace a s právem rodičů vykonávat rodičovské povinnosti bez ohledu na to, komu bylo dítě po rozvodu svěřeno do péče. Odstraňuje se tak nerovné postavení rozvedených rodičů nezletilého dítěte vůči úřadům. Ombudsman

Kurzy

Kurzovní lístek: 14.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,640 24,760
USD 22,970 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články