Na jaké peníze máte nárok pokud čekáte miminko?

16. 10. 2018 – 17:35 | Naše peníze | red | Diskuze:

Na jaké peníze máte nárok pokud čekáte miminko?
Ilustrační foto | zdroj: Veronika Stavrula Stelzerová

Dítě do rodiny je obrovská radost, ale také náklady. Stát podporuje rodiny různými příspěvky a proto jestli čekáte příchod nového potomka do rodiny nebo se vám dítě v nedávné době narodilo, máte nárok na příspěvky od státu. Kde o ně můžete žádat a jaké příspěvky máte vůbec k dispozici?

1. Porodné

Porodné je jednorázový příspěvek, který je určený rodinám s nižšími příjmy. Jde o příspěvek, který tyto rodiny mohou využít u prvního a druhého dítěte, případně při narození dvojčat. Na porodné máte nárok, pokud vaše rodinné příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí nepřesáhly2,7násobek vašeho životního minima.

Pokud splňujete podmínky, máte nárok na jednorázový příspěvek ve výši 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. Pokud se vám narodí dvojčata, pak příspěvek činí 23 000 Kč. Nárok na porodné má i osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, píše web peníze.cz.

Žádost o porodné se podává nejpozději do jednoho roku od narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. Vyřídit si ji můžete na úřadu práce v místě trvalého bydliště matky nebo pečovatele, konkrétně na Odboru státní sociální podpory.

Abyste se vyhnuli zdlouhavému vyplňování přímo na úřadu, můžete si samotnou žádost stáhnout na internetu spolu s dokladem o výši čtvrtletního příjmu. Pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis, je možné si žádost vyplnit online přímo na stránce ministerstva práce a sociálních věcí ZDE. I tak je ale pak ještě potřeba navštívit úřad práce.

Spolu s žádostí musí oba rodiče přinést na úřad práce své občanské průkazy, rodný list dítěte a v případě, že bylo dítě svěřeno do péči nahrazující péči rodičů, i rozhodnutí příslušného orgánu.

Pokud vám úřad žádost schválí, vyplatí vám porodné v jedné splátce, která vám přijde nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne přiznání dávky.

Jak je to s mateřskou a rodičovskými příspěvky? A co otcovská dovolená nebo přídavky na dítě? Čtěte na následujících stránkách!

2. Peněžitá pomoc v mateřství - tzv. "mateřská"

Mateřský příspěvek je určený k tomu, aby matkám pomohl během těhotenství a po porodu. Nejdřív ji nastávající maminky mohou dostat osm týdnů před plánovaným porodem, nejpozději by ji měly začít pobírat šest týdnů před termínem.

Na mateřskou máte nárok, pokud jste se po dobu alespoň 270 dní během dvou let před nástupem na mateřskou účastnila nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za vás platí zaměstnavatel.

Další podmínkou je, že v den nástupu na mateřskou ještě stále musíte být zaměstnaná. Pro tuto podmínku ale existuje výjimka. Existuje totiž takzvaná 180denní ochranná lhůta. Ta zaručuje, že pokud maminka nastoupí na mateřskou 180 dní od ukončení pracovního poměru, nárok na peněžitou pomoc v mateřství má pořád.

U OSVČ a podnikatelek pak závisí na výši odvodů na sociální pojištění a dobrovolných příspěvcích právě na nemocenské pojištění.

Pokud pak žena otěhotní těsně po dokončení středoškolských či vysokoškolských studií, lze do potřebné doby účasti na nemocenském pojištění započítat i přípravu na budoucí povolání. Pokud však maminka ještě studuje, musí se mateřskou rozloučit. To samé platí pro ženy, které pracují na dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 tisíc korun, za ty totiž zaměstnavatel nemocenské pojištění neplatí.

Pro výpočet peněžité pomoci v mateřství jsou důležité předchozí výdělky - konkrétně hrubý příjem za posledních 12 měsíců. Z toho se pak vypočítá denní vyměřovací základ. Mateřská nesmí přesáhnou 70 % tohoto základu. Nárok na čerpání příspěvku máte po dobu 28 týdnů, resp. 37 týdnů, pokud se vám narodí dvojčata či vícerčata.

Termín odchodu na mateřskou dovolenou musí žena oznámit na okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud tak během osmého až šestého týdne před porodem neučiní, považuje se automaticky za počátek čerpání mateřského příspěvku šestý týden před porodem. Pokud maminka porodí předčasně, náleží jí tento příspěvek ode dne porodu.

Na co má maminka nárok je tedy teď jasné, kam se ale obrátit s žádostí o příspěvek? Peněžitou pomoc vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Žádost však vystavuje ošetřující lékař, nejčastěji gynekolog - ten zároveň potvrdí předpokládaný termín porodu. Matka pak musí určit, odkdy chce mateřskou čerpat. Následně musí tiskopis od lékaře předat zaměstnavateli, na základě kterého jí zaměstnavatel poskytne mateřskou dovolenou. Je důležité pamatovat na to, že mateřskou dovolenou zajišťuje zaměstnavatel, zatímco peněžitou pomoc v mateřství poskytuje stát jako náhradu mzdy.

Tiskopis, který dáte zaměstnavateli, pak už nemusíte řešit. Zaměstnavatel ho předá sociálce, která začne peníze vyplácet na bankovní účet nebo složenkou. Na sociálku je ale potřeba se obrátit před koncem čerpání peněžité pomoci v mateřství a nechat si potvrdit takzvané "Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku". Tento dokument můžete sociálce poslat poštou nebo datovou schránkou, ta vám ho pak potvrzený pošle zpět. Vy pak dokument předáte na úřad práce, kde požádáte o čerpání rodičovského příspěvku.

A POZOR! Na mateřskou může mít nárok otec,
a to v případě, že s ženou uzavře písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat on. Hodí se to v případě, že je žena ještě studentka nebo OSVČ a neplatí si nemocenské pojištění.

3. Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek mají nárok všichni rodiče. V současné době si mohou zažádat o celkem 220 000 Kč, rodiny s dvojčaty či vícerčaty pak 330 000 Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc plánuje od roku 2019 příspěvky navýšit na 260 000 Kč, resp. 390 000 Kč u vícerčat.

Rodičovský příspěvek se vyřizuje na úřadu práce a lze ho brát až do vyčerpání limitu, nejdéle však do doby, kdy dítěti budou čtyři roky.

Pokud měla matka nárok na peněžitou pomoc v mateřství, je ideální, když začne žádost o rodičovský příspěvek řešit ve čtvrtém měsíci dítěte. Na úřad práce, pod který spadáte, si vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti a především vyplněný formulář žádosti o rodičovský příspěvek a potvrzení o nároku na mateřskou. Ty matky, které pobíraly mateřskou, si mohou určit, jak rychle celkovou sumu vyčerpají. Přeci jen je zde ale omezení - rodičovský příspěvek nesmí být vyšší než měsíční mateřská.

Pokud maminka mateřskou nepobírala, může čerpat rodičovský příspěvek ihned po narození dítěte. Bude pro ni ale platit maximální limit 7 600 Kč za měsíc. Na úřad práce si pak vezme občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o rodičovský příspěvek.

Na rodičovský příspěvek může mít nárok i otec! Je to podobné jako s mateřskou - musí mít s ženou písemnou dohodu o tom, že o dítě bude pečovat on. Žena tak v tomto případě může dále studovat, plnohodnotně pracovat nebo podnikat.

Ten, kdo pobírá rodičovský příspěvek, si sice může libovolně přivydělávat nebo vykonávat předchozí zaměstnání, podmínkou však je, že musí zabezpečit péči o dítě - tedy po dobu jeho nepřítomnosti ho svěřit prarodičům, chůvě nebo předškolnímu zařízení.

Dávejte ale pozor! U dětí mladších dvou let totiž platí, že mohou takové zařízení navštěvovat maximálně 46 hodin měsíčně, jinak o příspěvek přijdete! Kolik hodin dítě tráví v jeslích, musíte doložit v potvrzení o návštěvě jeslí nebo mateřské školy, které pak odevzdáte na úřadu práce a sociálních věcí. Pokud je dítě vážně nemocné či postižené, může v takovém zařízení strávit čtyři hodiny denně. Je ale opět potřeba prokázat zdravotní stav dítěte.

4. Otcovská dovolená

Od 1. února 2018 je možné požádat o takzvanou otcovskou poporodní péči. Slouží pro všechny tatínky, kteří chtějí být s novorozeným miminkem a partnerkou doma. Nárok na tuto dávku mají všichni tatínkové, kteří podají žádost do šesti týdnů od narození dítěte.

Otcovská poporodní péče se vyřizuje stejně jako mateřská - je tedy potřeba vyplnit formulář "Žádost o dávku otcovské poporodní péče" a poté jej předat zaměstnavateli. Výše otcovské dovolené se také vypočítává stejně jako u mateřské.

Žadatelé musí být před nástupem na otcovskou dovolenou minimálně 3 měsíce bez přerušení na nemocenském pojištění. To platí jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ. Navíc musí být zapsaní jako otcové dítěte a nesmí během dovolené pracovat ani podnikat.

Nárok na dávku mají i pěstouni, poručníci a adoptivní otcové, kteří převzali dítě do péče, pokud ke dni převzetí nebylo starší 7 let.

5. Přídavek na dítě 

Nárok na přídavek na dítě mají rodiny, respektive domácnosti, které mají příjem nižší než 2,7násobek jejich životního minima za předchozí kalendářní čtvrtletí.

O příspěvek na dítě se žádá na úřadu práce na oddělní dávek sociální podpory. K tomu je potřeba vyplnit Žádost o přídavek na dítě, ke které přiložíte také Doklad o roční výši příjmů potvrzený od vašeho zaměstnavatele. V případě, že jste na rodičovské dovolené, stačí místo dokladu o výši příjmů jen čestné prohlášení. U OSVČ se pak postupuje trochu jinak - budou se posuzovat příjmy z posledního podaného daňového přiznání.

Přídavek na dítě je možné získat až 3 měsíce zpětně. Měsíční příspěvek je 500 Kč u dětí do 6 let, 610 Kč pro děti od 6 do 15 let a 700 Kč pro děti od 15 do 26 let. Pokud však alespoň jeden rodič pracuje, zvýší se tyto částky o 300 Kč.

Zdroje:
MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 29.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,250 24,370
USD 22,050 22,230
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články