Na jakou zdravotní péči máte nárok v zahraničí v rámci zdravotního pojištění?

9. 12. 2015 – 12:35 | Zdravotnictví | Martin Slapnička | Diskuze:

Na jakou zdravotní péči máte nárok v zahraničí v rámci zdravotního pojištění?
zdroj: freeimages.com

Stále mnoho obyvatel neví, že má nárok na placenou zdravotní péči i v zahraničí. Jaký je tedy rozsah péče hrazené z vašeho zdravotního pojištění? Publikujeme nejčastější dotazy spolu s odpovědmi.

  • Zaměstnavatel mě vyslal na určitou dobu do jiné země EU. Před odjezdem jsem si opatřil formuláře A1 a S1. V hostitelské zemi jsem se zaregistroval na základě formuláře S1 a mám tu tedy nyní plné pojistné krytí. Kde mám požádat o vydání evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) – ve své hostitelské zemi nebo doma?

   O evropský průkaz zdravotního pojištění zažádejte ve vaší domovské zemi, kde máte sjednáno zdravotní pojištění a kde vám byl vydán formulář S1.
  • Jsem student. Mám platný evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který mi vydala zdravotní pojišťovna v domovské zemi. Budu si muset uzavřít v jiné zemi EU, kam jedu studovat, zdravotní pojištění?

   NE: Uzavírat zdravotního pojištění v zemi, kde studujete, nemusíte. Studenti jsou obvykle klasifikováni jako „hospodářsky neaktivní občané", což znamená, že jsou kryti zdravotním pojištěním v zemi svého pobytu. U studentů, kteří vyjíždějí do zahraničí za účelem studia na omezenou dobu, se zpravidla předpokládá, že si ponechali své obvyklé bydliště v domovské zemi, a mohou tak využívat evropský průkaz zdravotního pojištění vydaný touto zemí i k využívání zdravotní péče v zahraničí, kde dočasně studují. Zdravotní pojištění si však budete muset v zemi, kde studujete, uzavřít, pokud:
   • si přesunete místo obvyklého pobytu do země, kde studujete
   • jste v zemi, kde studujete, začali pracovat
  • Jsem student. Mám platný evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který mi vydala zdravotní pojišťovna v domovské zemi. Na jaký druh lékařské péče mám v zemi EU, kde studuji, nárok?

   Evropský průkaz zdravotního pojištění vám umožňuje čerpat veškerou neplánovanou lékařskou péči, která je v době vašeho dočasného studijního pobytu v jiné zemi EU nezbytná. Studenti tak mají na základě průkazu přístup k jakémukoli nezbytnému ošetření, a to v závislosti na délce pobytu v zahraničí. Co se považuje za z lékařského hlediska „nezbytné" ošetření, definuje poskytovatel zdravotní péče. Studenti v zahraničí pobývají obvykle déle než turisté, kteří se zdržují často pouze několik dní. Proto můžete jako student čerpat širší okruh zdravotní péče. Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) můžete používat pouze k ošetření ve státním zdravotním zařízení, neboť na soukromě poskytovanou zdravotní péči se nevztahuje.
  • Jsem důchodce a na penzi se stěhuji do jiného členského státu. Jak mohu získat přístup ke zdravotní péči v zahraničí?

   Jako důchodce v jiné zemi EU máte v nové zemi pobytu plný přístup ke zdravotní péči, a to za stejných podmínek jako místní obyvatelé. Před odjezdem si vyžádejte o vydání formuláře S1 (prostřednictvím státní zdravotní pojišťovny) v zemi, kde je vám vyplácen důchod. S tímto formulářem se pak zaregistrujte v příslušné instituci ve vaší nové zemi pobytu.
  • Jsem důchodce a odcházím na penzi do zahraničí. Nechal jsem si vystavit formulář S1. Přesto se mi v hostitelské zemi nedostává stejné zdravotní péče, kterou jsem čerpal doma. Je to běžné?

   Máte nárok na stejné zacházení, jako byste byli pojištěni v zemi vašeho nového bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Neznamená to však nutně, že budete mít přístup ke zcela stejným službám jako doma. Zdravotní péče se napříč EU značně liší, neboť každá země má svůj vlastní systém sociálního zabezpečení a zdravotní péče.

   Před odjezdem do zahraničí se proto raději obraťte na příslušné vnitrostátní orgány a zjistěte si, jaká práva a povinnosti se na vás budou v zemi nového bydliště vztahovat.
  • Jsem důchodce a žiju dlouhodobě v jiné zemi EU, kde mám plný přístup ke zdravotní péči (na základě formuláře S1). Mohu se i nadále kdykoli vrátit do domovské země za účelem lékařského ošetření, které se neposkytuje v zemi mého současného bydliště?

   To záleží na tom, která země vám vyplácí důchod. Obecně řečeno nemůžete ve své domovské zemi čerpat lékařskou péči, ke které jste měli přístup předtím, než jste se natrvalo odstěhovali do zahraničí. Nárok na kompletní krytí ze zdravotního pojištění máte v nové zemi pobytu. Pokud cestujete do země, která vám vyplácí důchod, můžete využít evropského průkazu zdravotního pojištění a čerpat jakoukoli zdravotní péči, která je z lékařského hlediska během pobytu v této zemi nezbytná.

   Nicméně některé členské země EU nabízejí důchodcům, kteří se přestěhovali do zahraničí, příznivější podmínky. Pokud je země, která vám vyplácí důchod, uvedena v následujícím seznamu, můžete doma čerpat zdravotní péči ve stejném rozsahu jako před odjezdem do zahraničí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

   

  Plánuji vycestovat do jiné země EU za účelem lékařského zákroku. Jak mám postupovat?

  Nejprve si ověřte, zda je vámi požadovaná léčba kryta systémem zdravotní péče ve vaší zemi nebo vaším zdravotním pojištěním.

  Pak je nutné se rozhodnout, jak chcete, aby byly náklady na tuto zdravotní péči kryty.

  Možnost č. 1

  Náklady budou propláceny na základě podmínek a sazeb uplatňovaných v zemi, kde má plánovaná léčba či lékařský zákrok proběhnout. Pokud si zvolíte tuto možnost, můžete se obracet na státní poskytovatele zdravotní péče, přičemž je navíc třeba si před odjezdem do zahraničí od vaší zdravotní pojišťovny vyžádat předchozí povolení (formulář S2).

  Pokud máte podle vnitrostátních právních předpisů na lékařskou péči, o kterou žádáte, nárok, ale nemůžete daný typ péče čerpat v domovské zemi ve lhůtě, jež je z lékařského hlediska odůvodněná, nesmí vám být povolení zamítnuto. Pokud nemáte na danou lékařskou péči automaticky nárok, zdravotní pojišťovna se může rozhodnout vám toto povolení nevydat.

  Při předložení formuláře S2 vám budou náklady na plánovanou léčbu v zahraničí hrazeny v souladu s pravidly, jež platí v zemi, kde péči čerpáte. Za léčbu nebudete v takovém případě muset platit předem, jelikož si úhradu vzniklých nákladů mezi sebou vyřídí orgány příslušných zemí, tedy vaší domovské zemi a země, v níž byla léčba poskytnuta.

  Možnost č. 2

  Můžete se také rozhodnout, že za léčbu zaplatíte sami a poté budete požadovat proplacení těchto nákladů podle sazebníku, který platí v zemi, kde máte sjednané zdravotní pojištění. Pokud jste pojištěni v zemi, kde se nepoužívá systém proplácení nákladů na zdravotní péči, uplatní se sazba odpovídající nákladům na tuto péči, které danému systému vznikly.

  Nezáleží na tom, zda budete péči čerpat v soukromé nebo státní nemocnici či klinice.

  V několika málo případech budete muset požádat o předchozí povolení. Příslušné informace získáte u své zdravotní pojišťovny nebo vnitrostátního kontaktního místa. Povolení vám být poskytnuto v případě, že byste doma museli na danou léčbu či lékařský zákrok čekat příliš dlouho.

 

Zdroje:

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články