Na ministerstvu kultury se budou příští rok utahovat opasky

31. 7. 2007 – 3:23 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Na ministerstvu kultury se budou příští rok utahovat opasky
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V příštím roce hrozí, že bude ministerstvo kultury hospodařit s rozpočtem o 1,2 miliardy Kč nižším než letos. Jako odpověď na množící se spekulace o rušení Divadelního ústavu a dalších institucí je třeba uvést, že k úsporným opatřením nepřistupuje samoúčelně, ale je k nim vedeno pod tlakem tvrdé reality státního zadlužování.

Jestliže je ministerstvo zřizovatelem 32 státních příspěvkových organizací, je logické, že při hledání úspor se nezaměřuje pouze na úřad samotný, ale i na tuto svou součást. Ve všech příspěvkových organizacích musí proběhnout kontrola a důsledné hodnocení vynakládaných příspěvků. Václav Jehlička říká: „Jako ministr kultury si musím být jist, že se státní prostředky nevynakládají nazmar, ale jdou do kultury účelně a peníze daňových poplatníků se zhodnocují.“ Přestože programové prohlášení současné vlády hovoří o postupném navyšování rozpočtu v resortu kultury až do výše 1 % státního rozpočtu, faktická situace je jiná. V roce 2007 bylo na kulturu z rozpočtu vyčleněno 7,9 miliard korun, plán na rok 2008 předpokládá 6,7 miliard, což činí 0,67 % z celkového rozpočtu státu. Jestliže se musí přizpůsobit výdaje příjmům, tak to v této době znamená spořit, protože reformu veřejných financí považujeme za věc do budoucna nezbytnou. Ministerstvo kultury v současné době zpracovává koncepci dalšího vývoje svých 32 příspěvkových organizací (muzeí, galerií, divadel atp.). Jak říká ministr kultury Václav Jehlička: „Důvody pro zpracování takové koncepce nejsou pouze ekonomické, ale jde především o celkové zlepšení fungování státních kulturních organizací.“ Není na místě dávat tedy současnou aktivitu ministerstva kultury pouze do souvislostí s informacemi o více než miliardovém snížení rozpočtu v roce 2008. Na druhé straně však nelze tuto skutečnost bagatelizovat. Pokud k drastickému snížení rozpočtu ministerstva skutečně dojde, bude nezbytné přijímat řešení nikoliv optimální.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,600 23,720
USD 21,780 21,960
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články