Na příplatek k důchodu určený politickým vězňům z let 1948-1989 má nárok víc lidí

16. 1. 2008 – 10:44 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Na příplatek k důchodu určený politickým vězňům z let 1948-1989 má nárok víc lidí
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Od 1. ledna 2008 se rozšířil okruh lidí, kteří mají nárok na příplatek k důchodu ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem. Rovněž došlo k úpravě příplatků.

Podle vládního nařízení č. 369/2007 Sb., které změnilo původní nařízení č. 622/2004 Sb., mohou o příplatek k důchodu určený politickým vězňům z let 1948–1989 nově požádat další tři skupiny osob: 1. Lidé pobírající z českého důchodového pojištění vdovský nebo vdovecký důchod po osobách, které při pokusu o opuštění Československa zemřely násilnou smrtí způsobenou státní mocí. Tyto vdovy a vdovci, jsou-li občany České republiky, mají nárok na příplatek k důchodu 3 000 Kč měsíčně. 2. Pozůstalí, jejichž rodič zemřel při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí. Podmínkou je, že těmto „dětem“ nebylo ke dni úmrtí rodiče 18 let a nyní pobírají důchod z českého důchodového pojištění. Tito lidé, jsou-li občany České republiky, mají nárok na příplatek k důchodu 2 400 Kč měsíčně. (Pozn.: K pokusům o opuštění Československa popsaným v bodech 1. a 2. muselo dojít od 25. února 1948 do 31. prosince 1989.) 3. Pozůstalé ženy, na jejichž manželovi byl vykonán trest smrti uložený za později rehabilitovaný trestný čin. Podmínkou je, že tyto vdovy dostávají důchod z českého důchodového pojištění a příplatek k důchodu dosud nepobírají proto, že nemají nárok na vdovský důchod (například kvůli novému sňatku apod.). Tyto pozůstalé ženy, jsou-li občany České republiky, mají nově nárok na příplatek k důchodu 3 000 Kč měsíčně. Pokud osoba, po které se zvýšený důchod vyplácí, ve vazbě nebo během výkonu trestu odnětí svobody/trestu smrti zemřela, příplatky se od 1. ledna 2008 zvyšují. Příplatek k vdovskému či vdoveckému důchodu o 3 000 Kč, příplatek vyplácený sirotkům o 2 400 Kč měsíčně. O přiznání, případně zvýšení příplatku k důchodu je třeba písemně požádat buď okresní správu sociálního zabezpečení, v Praze Pražskou správu sociálního zabezpečení, nebo v Brně Městskou správu sociálního zabezpečení. Příplatek náleží, nebo se zvyšuje, od splátky důchodu za leden 2008. Bude-li klientovi důchod teprve přiznán, příplatek mu náleží až ode dne přiznání důchodu. Lidé, kteří mají na příplatek k důchodu nárok, ho dostanou stejným způsobem a ve stejných termínech jako výplatu důchodu. Pro uplatnění nároku na příplatek k důchodu slouží tiskopis Žádost o příplatek. Zvláštní tiskopis Česká správa sociálního zabezpečení připravila také pro žadatele o zvýšení už vypláceného příplatku. Formuláře žádostí si mohou lidé stáhnout z webových stránek ČSSZ, kde naleznou také další podrobné informace .

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články