Náklady na bydlení rostou pomaleji než ostatní ceny

10. 12. 2017 – 19:25 | Bydlení | red | Diskuze:

Náklady na bydlení rostou pomaleji než ostatní ceny
zdroj: freeimages.com

Náklady na bydlení jsou ostře sledovanou položkou. Vždyť ve spotřebním koši domácností zabírají více než čtvrtinu. Navzdory očekávání v posledních letech rostly pomaleji než ostatní náklady. Tedy, až na výjimky…

Náklady na bydlení tvoří v průměru přes 25 % výdajů domácností. Nejedná se pouze o nájem, ale i o další poplatky a platby související s bydlením, jako jsou energie, vodné a stočné či běžná údržba a drobné opravy. Utkvělou představou přitom bývá, že náklady na bydlení neustále rostou. Ano, rostou, ale často pomaleji, než by se na první pohled zdálo.

V posledních dvou letech náklady na bydlení rostou pomaleji než index spotřebitelských cen – inflace. Kupříkladu v roce 2016 vzrostla inflace v průměru o 0,7 %. Náklady na bydlení jen o 0,6 %. V letošním roce (do října) vzrostly ceny oproti průměru roku 2015 o 3 %, zatímco náklady na bydlení pouze o 2,1 %.

Tabulka 1: Porovnání růstu cen a nákladů na bydlení v ČR (průměr roku 2015 = 100)

Položka Průměr 2016 Říjen 2017 Leden až říjen 2017 Q III 2017
ÚHRN 100,7 103,7 103,0 103,3
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100,6 103,0 102,1 102,5

Zdroj: ČSÚ

Za ohroženou skupinu bývají považováni penzisté. Vzhledem k jinému složení spotřebního koše na ně zpravidla dopadá zvyšování cen (inflace) více než na průměrnou populaci. Minimálně v posledních dvou letech toto ale neplatí.

Zatímco v roce 2016 dosáhl růst cen 0,7 % a v roce 2017 vzrostly oproti roku 2015 o 3 %, penzistům narostly pouze o 0,6 %, resp. 2,7 %. Ještě znatelnější jsou náklady na bydlení, které seniorům v průměru do roku 2017 nevzrostly vůbec.

Tabulka 2: Porovnání růstu cen a nákladů na bydlení penzistů v ČR (průměr roku 2015 = 100)

Položka Průměr 2016 Říjen 2017 Leden až říjen 2017 Q III 2017
ÚHRN 100,6 103,4 102,7 103,0
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100,0 100,2 100,0 100,0

Zdroj: ČSÚ

Český statistický úřad sleduje odděleně ještě cenovou hladinu v Praze. A Pražané podle statistik jsou na tom stran růstu nákladů na bydlení hůře. V roce 2016 sice ceny rostly v průměru stejně jako v celé České republice, o rok později již začaly pražské ceny růst rychleji. A ještě znatelnější je to u nákladů na bydlení.

Praha je oblastí, kde náklady na bydlení v uplynulých dvou letech rostly rychleji než průměrné ceny, a to zejména v roce 2016, kdy byl jejich růst oproti inflaci dvojnásobný. Naopak v roce 2017 náklady na bydlení v Praze zpomalily a ani na inflaci nedosáhly. Ceny v roce 2017 vzrostly oproti průměru roku 2015 o 3,2 %, náklady na bydlení o 3,3 % – ovšem v samotném roce 2017 došlo ke znatelně nižšímu růstu nákladů na bydlení, než jakým tempem rostly průměrné ceny.

Tabulka 3: Porovnání růstu cen a nákladů na bydlení v Praze (průměr roku 2015 = 100)

Položka Průměr 2016 Říjen 2017 Leden až říjen 2017 Q III 2017
ÚHRN 100,7 104,0 103,2 103,6
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 101,4 104,4 103,3 103,9

Zdroj: ČSÚ

Náklady na bydlení: Ďábel je v detailu

Průměrné náklady na bydlení se drží poměrně zkrátka a inflaci (s výjimkou Prahy) nepřekonávají. To je ale dáno mimo jiné nízkým růstem (a mimo Prahu dokonce poklesem) cen energií a paliv. Kupříkladu nájemné rostlo rychleji než průměrné ceny.

Tabulka 4: Porovnání růstu cen a nájemného (průměr roku 2015 = 100)

  ÚHRN Nájemné z bytu
Česká republika Průměr 2016 100,7 101,2
Říjen 2017 103,7 104,0
Leden až říjen 2017 103,0 103,2
Q III 2017 103,3 103,6
Praha Průměr 2016 100,7 100,4
Říjen 2017 104,0 104,5
Leden až říjen 2017 103,2 102,9
Q III 2017 103,6 103,8
Důchodci Průměr 2016 100,6 101,0
Říjen 2017 103,4 103,5
Leden až říjen 2017 102,7 102,8
Q III 2017 103,0 103,1

Zdroj: ČSÚ

A ještě patrnější je to u vlastnického bydlení. Ceny nemovitostí sice nejsou do indexu spotřebitelských cen přímo zahrnuty, ale jsou zastoupeny prostřednictvím tzv. „imputovaného nájemného“. To vzrostlo do října 2017 oproti průměru roku 2015 v České republice o 7,1 % a v Praze dokonce o 9,2 %.

Tabulka 5: Porovnání růstu cen a imputovaného nájemného (průměr roku 2015 = 100)

  ÚHRN Imputované nájemné za bydlení
Česká republika Průměr 2016 100,7 101,2
Říjen 2017 103,7 107,1
Leden až říjen 2017 103,0 105,1
Q III 2017 103,3 106,3
Praha Průměr 2016 100,7 101,5
Říjen 2017 104,0 109,2
Leden až říjen 2017 103,2 106,5
Q III 2017 103,6 108,2

Zdroj: ČSÚ

-Petr Zámečník | Více na Hypoindex.cz

 

Zdroje:
Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 30.9.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,490 24,610
USD 24,980 25,160
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články