Naplněnost vazebních věznic je kolem 85 procent

2. 9. 2008 – 12:34 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Naplněnost vazebních věznic je kolem 85 procent
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V českých vazebních věznicích je v současnosti zhruba 2370 obviněných. Naplněnost vazeb je tak kolem 85 procent. Za poslední tři roky se situace výrazně nemění.

Ve srovnání například s rokem 1999 obviněných ubylo o více než 4000. Celkem je ve věznicích 20.306 vězňů. Česká republika má 35 věznic, z toho 10 vazebních a pět s oddělením pro výkon vazby. Do vazby může soud vzít pouze člověka, kterému bylo sděleno obvinění a u kterého existuje některý z taxativně uvedených důvodů vazby. Dokud nebyl obviněný pravomocně odsouzen, pohlíží se na něj, jako by byl nevinen. Obvinění mají ze zákona právo na minimálně hodinovou vycházku jednou denně. V průběhu výkonu vazby je věznice povinna podle možností obviněnému nabídnout účast na preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programech. Výkon vazby se zmírněným režimem Obviněného lze umístit do oddělení výkonu vazby se zmírněným režimem, pokud tím nebude ohrožen účel vazby. V oddělení výkonu vazby se zmírněným režimem je ubytovací prostor se společným sociálním a kulturním zařízením, ve kterém se obvinění v určeném čase mohou volně pohybovat a stýkat se s obviněnými, kteří jsou umístěni v tomto oddělení. Toto oddělení se také ve věznicích někdy slangově nazývá „volná“ nebo „polovolná“ vazba, ale terminologicky správně je oddělení výkonu vazby se zmírněným režimem. Oděv Obviněný má právo používat vlastní oděv, prádlo a obuv, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky. V případě jejich nesplnění je vystrojován vězeňským oděvem, prádlem a obuví. Návštěvy Obviněný má rovněž právo na přijetí návštěvy v počtu do 4 osob jednou za 2 týdny na jednu a půl hodiny. Na vlastní žádost může být pracovně zařazen. Balíčky Obviněný má právo jedenkrát za 3 měsíce přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Omezení se nevztahuje na balíčky obsahující oblečení zasílané za účelem jeho výměny, knihy, denní tisk a časopisy a hygienické potřeby. Zaměstnávání obviněných Obviněný může být na vlastní žádost po dobu trvání vazby pracovně zařazen v rámci pracovních možností věznice. K 30. 6. 2008 bylo zaměstnáno celkem 28 obviněných (ve vnitřních provozech vazebních věznic, tzv. režie) ve vazebních věznicích Brno, Litoměříce, Praha-Pankrác, Praha-Ruzyně. Pracují na zkrácený úvazek, odměňování se řídí zákoníkem práce, proto je jim doplácena mzda do úrovně stanovené minimální mzdy.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,210 25,330
USD 23,540 23,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články