Nástroje Evropy na ochranu obchodu - antidumpingová, protisubvenční a ochranná opatření

23. 3. 2007 – 9:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nástroje Evropy na ochranu obchodu - antidumpingová, protisubvenční a ochranná opatření
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Evropská komise (EK) v rámci nové obchodně politické strategie EU nazvané „Global Europe: Competing in the World“ zařadila problematiku ochrany evropských zájmů před nepoctivým obchodem jako jednu z priorit při hledání cest pro zvýšení konkurenceschopnosti evropských výrobců.

Zvláštní pozornost je proto věnována nástrojům na ochranu obchodu — antidumpingovým, protisubvenčním a ochranným opatřením — která umožňují Evropské unii chránit své výrobce proti nekalým obchodním praktikám působícím újmu komunitárnímu hospodářství. EU vytvořila v rámci mezinárodních pravidel funkční, otevřený a vyvážený systém k uplatňování nástrojů ochrany obchodu a zamezení účinků nekalých soutěžních praktik na mezinárodní úrovni, přesto však v průběhu více než deseti let, které uplynuly od uzavření dohody o antidumpingu a od poslední velké reformy nástrojů EU na ochranu obchodu, došlo k rozsáhlým změnám ve světovém hospodářství i struktuře hospodářství EU. K posouzení současné úlohy nástrojů ochrany obchodu v moderním světovém hospodářství zahájila EK reflexní proces těchto systémů, jehož prozatímním výsledkem je zpracování tzv. „zelené knihy“ určené k veřejné diskusi a zamyšlení nad tím, jakým způsobem by měla EU nadále používat ochranné nástroje obchodu k co nejúčinnějšímu a nejefektivnějšímu prosazování evropských zájmů. Zelená kniha vychází z praktických zkušeností EK při používání nástrojů ochrany obchodu i z výsledků nedávné nezávislé hodnotící studie zaměřené na ochranná opatření.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,690 24,810
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články