Nástup do práce po mateřské se může zkomplikovat

23. 1. 2014 – 20:02 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nástup do práce po mateřské se může zkomplikovat
Veřejný ochránce práv se opakovaně setkává s případy žen, které po rodičovské dovolené nastoupily do zaměstnání, po nějaké době dostaly výpověď pro nadbytečnost nebo pracovní poměr samy ukončily a přihlásily se na úřadu práce. Namísto předpokládané podpor | zdroj: NašePeníze.cz

Rodiče, kteří se vrátí do zaměstnání po rodičovské dovolené a jejich pracovní poměr následně skončí, by si měli dát pozor, aby se na úřadu práce přihlásili nejpozději do tří pracovních dnů. Pokud se totiž do evidence úřadu práce přihlásí později, bude jim přiznána jen minimální podpora v nezaměstnanosti.

Veřejný ochránce práv se opakovaně setkává s případy žen, které po rodičovské dovolené nastoupily do zaměstnání, po nějaké době dostaly výpověď pro nadbytečnost nebo pracovní poměr samy ukončily a přihlásily se na úřadu práce. Namísto předpokládané podpory v nezaměstnanosti vypočítané z průměrného výdělku v posledním zaměstnání, jim však byla přiznána jen minimální podpora ve výši cca 3000 Kč. Z důvodu neznalosti či nesprávného poučení ze strany úřadu práce o důsledcích se totiž do evidence uchazečů o zaměstnání přihlásily až po více než třech pracovních dnech od ukončení pracovního poměru.

Zákon o zaměstnanosti stanoví, že na podporu má nárok osoba, která byla zaměstnána nebo výdělečně činná alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech před zařazením do evidence na úřadu práce. Tuto podmínku splňuje i ten, kdo se v rozhodujícím období dvou let věnoval osobní péči o dítě ve věku do 4 let (tj. rodičovská dovolená), protože ta je považována za náhradní dobu zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti se vypočítává ze mzdy v posledním zaměstnání, a zákon o zaměstnanosti rovněž říká, že ten, kdo se na úřadu práce přihlásí nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, je do evidence uchazečů zaměstnání zařazen ode dne následujícího po skončení pracovního poměru. Nedochází tedy k přetržce a evidence na úřadu práce přímo navazuje na poslední zaměstnání.

Úskalí spočívá v tom, že pokud se rodič, který byl před posledním zaměstnáním na rodičovské dovolené, nepřihlásí na úřadu práce do tří dnů, jako poslední zaměstnání se mu bude počítat péče o dítě do 4 let. Pokud by se přihlásil do tří dnů, evidence na úřadu práce přímo navazuje na zaměstnání a podpora se počítá z jeho skutečné průměrné mzdy. Jestliže se však přihlásí později, automaticky se předpokládá, že dobu bezprostředně před zařazením do evidence rodič strávil opět péčí o dítě, tj. náhradní dobou zaměstnání. Za tu se podpora vypočte z průměrné mzdy v národním hospodářství, tj. zhruba ve výši 2600 – 3500 Kč.

Případy takto postižených žen nejsou ojedinělé a mnohé ve svých stížnostech uvádějí, že byly úřadem práce nesprávně poučeny o tom, jaké důsledky pro ně může mít přihlášení se do evidence uchazečů o zaměstnání po době delší než 3 pracovní dny od ukončení pracovního poměru. Zástupce veřejného ochránce práv proto upozorňuje rodiče, kteří po návratu z rodičovské dovolené skončí v zaměstnání, aby se na úřadu práce přihlásili ihned, nejpozději do tří pracovních dnů. Jinak jim hrozí, že budou dostávat jen minimální podporu.

Současně zástupce ombudsmana apeluje na úřady práce, aby uchazečům o zaměstnání vysvětlovaly důsledky, které pro ně může mít nedodržení lhůty pro přihlášení do evidence uchazečů o zaměstnání.

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články