Navigační systém Galielo je plánován na rok 2012

17. 5. 2007 – 5:45 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Navigační systém Galielo je plánován na rok 2012
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Evropská komise dnes přijala na základě žádosti Rady ministrů pro dopravu a Evropského parlamentu sdělení o vývoji programu GALILEO. Konstatovala, že plánovaného zprovoznění systému GALILEO v roce 2012 bude možné dosáhnout pouze tehdy, pokud se změní plán jednotlivých kroků. Aby bylo možné systém GALILEO zprovoznit v roce 2012, bude rovněž nutné přehodnotit podobu partnerství veřejného a soukromého sektoru.

„Evropský družicový navigační systém je infrastruktura, kterou Evropa potřebuje. Bude plnit významné funkce při kontrole hranic, v logistice dopravy, při finančních operacích nebo dohledu nad kritickými infrastrukturami v oblasti energetiky a komunikací. Komise se ze všech sil snaží o zajištění jeho úspěchu,“ prohlásil Jacques Barrot, místopředseda Komise pro dopravu. Dodal: „Galileo zásadním způsobem přispěje k provádění politik Společenství a zároveň bude projevem evropských ambicí v oblasti politiky vesmíru, technologie a inovace.“ Družicový navigační systém svým uživatelům v jakémkoli okamžiku a na kterémkoli místě světa poskytne informace o tom, kde se právě nacházejí. Evropský družicový navigační systém GALILEO využívá soustavu 30 družic na oběžných drahách ve vzdálenosti 24 000 km s pěti různými službami. Vývoj evropských programů družicové navigace, GALILEO a EGNOS dnes dospěl do fáze, v níž je nutné přijmout politické rozhodnutí o způsobech jejich uvedení do provozu. Dokončení projektu je vážně ohroženo pozastavením jednání o koncesní smlouvě, podle níž by měl tuto infrastrukturu zprovoznit a spravovat soukromý sektor. Rada ve složení ministrů pro dopravu proto na svém zasedání dne 22. března 2007 požádala Komisi, aby jí na dalším zasedání, které se bude konat v červnu, předložila podrobnou zprávu o výsledcích jednání s vybraným konsorciem a návrh alternativních způsobů rychlého zprovoznění této vesmírné infrastruktury. Komise se domnívá, že při postupu podle současného plánu, podle něhož by se měl téměř od začátku zapojit soukromý sektor, není možné dosáhnout výsledků v požadovaných lhůtách, což by mohlo výrazně zvýšit náklady veřejného sektoru. Podle Komise by se proto měl plán změnit, aby bylo možné lépe kontrolovat lhůty a náklady a poskytnout odvětví aplikací a služeb pro družicovou navigaci větší jistotu o tom, kdy budou signály Galileo skutečně k dispozici. Komise se domnívá, že zprovoznění prvotní infrastruktury zajištěné po technické i finanční stránce veřejným sektorem je výhodnější, realističtější a v závěru i levnější. Provozování infrastruktury, na rozdíl od jejího zprovoznění, by pak mělo být svěřeno soukromému koncesionáři. Komise vyzývá členské státy Evropské unie, aby přijaly potřebná politická, finanční a správní rozhodnutí o tomto programu, a tak zajistily co nejrychlejší dokončení projektu a včas reagovaly na potřeby trhů s družicovou navigací. Využití družicové navigace v každodenním životě sahá od navádění automobilů po bezpečnost dopravy a zahrnuje rovněž různé obchodní činnosti (v oblasti bankovnictví, geologie, veřejných prací, energetiky atd.). Družicová navigace proniká do celé společnosti a dává programu GALILEO rozměr, který lze označit za „občanský“.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články