Navigační systém Galileo je potřebný pro další rozvoj evropské ekonomiky

8. 10. 2007 – 5:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Navigační systém Galileo je potřebný pro další rozvoj evropské ekonomiky
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Na zasedání Rady ministrů dopravy EU byla diskutována otázka dalšího pokračování programu Galileo. Na jednání panovala jednomyslná shoda, že projekt musí bez dalšího zdržování pokračovat a musí být dokončen, neboť se jedná o strategicky významný projekt z hlediska dalšího rozvoje evropské ekonomiky a mezinárodní prestiže Evropské unie.

V průběhu jednání nebylo ze strany žádného ČS zpochybněno všeobecné přesvědčení, že integrovaného rozhodnutí o další budoucnosti tohoto programu je třeba dosáhnout do konce roku 2007. Přestože definitivní rozhodnutí padne nejspíše až na prosincovém summitu šéfů vlád EU, ještě předtím se budou na svém zasedání danou problematikou zabývat ministři financí, zemědělství a koncem listopadu 2007 znovu i ministři dopravy. Integrované rozhodnutí tak zahrnuje zapojení všech relevantních formací Rady EU, včetně tzv. Rady ECOFIN, kterou tvoří ministři financí. Tato Rada by měla diskutovat o nalezení vhodného způsobu financování projektu. Z jednání rovněž vyplynulo, že všechny členské státy by měly mít v rámci volné soutěže rovné příležitosti pro zapojení do projektu. Jak ve svém vystoupení zdůraznil český ministr dopravy Aleš Řebíček, „příležitosti plynoucí z dokončení projektu by měly být rozloženy spravedlivě“. Připomněl přitom nedávné vyjádření místopředsedy Evropské komise a komisaře pro dopravu J. Barrota, že časový sled projektu způsobil, že členské státy EU, které nejsou členy Evropské vesmírné agentury (ESA) se nezúčastní fáze budování systému, ale zapojí se do využívání GALILEO. Česká republika proto považuje za přirozené, že se nové členské země EU chopí této příležitosti s „žádoucí energií.“ Podle Řebíčka se chce na programu GALILEO aktivně účastnit i český průmysl, neboť v něm vidí šanci pro globální trh. „Zpožděním projektu se šance všech v EU ztrácejí,“ varoval Řebíček. V průběhu podzimu 2007 je proto důležité se ujednotit na příslušných finančních mechanismech pro hladké financování projektu, aby byl systém včas dokončen a efektivně uveden do provozu. V závěru svého vystoupení se český ministr dopravy vyjádřil pozitivně k návrhu Komise na vyjasnění její role v řízení projektu, neboť jak zdůraznil její „politická odpovědnost vůči Radě a Parlamentu musí korespondovat s náležitými kompetencemi, jak ve vztahu ke GSA, tak k ESA.“ V této souvislosti vyjádřil nicméně přesvědčení, že by bylo vhodné, aby v brzké době Komise předložila avizovaný návrh novely nařízení o pravomocech agentury GSA, aby „členské státy mohly komplexně posoudit úpravu institucionálního rámce programu Galileo“.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,710 23,830
USD 21,930 22,110
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články