Nebezpečné hračky a jiné dovážené výrobky. Mají padělané CE?

19. 8. 2007 – 9:54 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nebezpečné hračky a jiné dovážené výrobky. Mají padělané CE?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V poslední době jsme zahrnuti varováními před nebezpečnými dudlíky, hračkami a mnoha dalšími výrobky. Ty obsahují nebezečné látky, nebo mají nevhiodnou, či nebezpečnou konstrukci. Většinou se jedná o výrobky, které jsou již volně ke koupi na našem trhu. Je snad Evropská kontrola kvality značená jako CE nefunkční?

Značka CE je evropské označení pro bezpečný výrobek. Znamená to, že podle evropských směrnic produkt splňuje všechny požadavky na bezpečnost (určené pro daný výrobek) a je mu tak umožněn přístup na evropský vnitřní trh. Postupně se zjišťuje, že značka shody CE může být udělena i neoprávněně. Každoročně se v Evropě prodá různé zboží v hodnotě přes 1,5 bilionu eur a každý výrobek, od hraček až po varné konvice, musí splňovat normy EU. Označení CE ujišťuje spotřebitele o tom, že jimi kupované výrobky jsou bezpečné, avšak tento sytém je narušován rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, pokud jde postup stanovování norem. Aby byl určitý výrobek certifikován jako bezpečný, musí jej prověřit zvláštní soukromá společnost, která v zemi, ve které je usazena, získala statut „oznámeného subjektu“.* Takové společnosti však vyvíjejí činnost v konkurenčním prostředí a některé z nich v zájmu úspory finančních prostředků určité činnosti odbývají, což vytváří nerovné soutěžní podmínky. EU stanovuje nové právní předpisy, které mají zajistit, aby se ve všech zemích prodávaly výrobky splňující stejné bezpečnostní normy. Tyto předpisy budou rovněž zaměřeny na nové otázky, jako jsou stále rostoucí objem dovozu ze zemí mimo EU a prodej prostřednictvím internetu. V zájmu zjednodušení pro podniky bude podle předpisů možné prodávat určitý výrobek v kterékoli zemi EU, pokud splňuje bezpečnostní normy v jiném členském státě. Každá země, která odmítne umožnit prodej určitého výrobku, bude muset své rozhodnutí zdůvodnit. Tím se odstraní tlak na podniky, aby splňovaly řadu různých vnitrostátních norem, což je dosud odrazovalo od prodeje těchto výrobků v zahraničí. V České republice značka CE čelí ještě jiným problémům. Česká obchodní inspekce v loňském roce objevila na tuzemském trhu několik desítek výrobků, které byly klamavě označeny shodou s evropskými normami CE. „Klamavého nebo neoprávněného použití označení CE, bez posouzení shody a vydání prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy, se v roce 2006 týkalo 115 výrobků,“ řekla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová. V případě ČR autorizaci vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. [ Zdroj: Evropská komise, SOS ]

Kurzy

Kurzovní lístek: 29.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,250 24,370
USD 22,050 22,230
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články