Nechtěli mu dát důchod, zachránily ho třicet let staré výplatnice

12. 8. 2011 – 18:54 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nechtěli mu dát důchod, zachránily ho třicet let staré výplatnice
Podle ČSSZ je zaměstnavatel povinen vyhotovit dva stejnopisy evidenčního listu, Ilustrační Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Pan Josef si letos na jaře šel zažádat o starobní důchod. Splňoval obě podmínky, tedy důchodový věk a potřebnou dobu pojištění. Ale bohužel některé údaje neměla ČSSZ k dispozici.

Pan Josef za celý život měl jen dvě zaměstnání, proto nepředpokládal, že by byly s dokazováním jeho práce nějaké problémy. Ale ze správy sociálního zabezpečení mu přišlo upozornění, že nemají záznam o jeho zaměstnání z let 1978 a 1993. Chyběly veškeré záznamy o patnácti letech, které strávil v jedné firmě. Společnost už dávno nefunguje, proto nebylo možné ani potřebné údaje vyhledat.  

Kvůli neúplným údajům by pan Josef na starobní důchod pravděpodobně neměl nárok. Neměl by totiž potřebnou dobu důchodového pojištění.  

Josefa zachránil pořádek v jeho věcech. „Prohrabal jsem papíry a dokumenty a objevil staré výplatnice. Tím jsem mohl bez problémů dokázat, že jsem v té době u dané firmy pracoval,“ popisuje.

Odeslal tedy výplatnice na ČSSZ a na základě dodaných dokumentů mu bez dalších problémů přiznali starobní důchod, na který měl nárok. Jeho kolega, který s ním před lety pracoval, nedohledal všechna potvrzení a přišel tak zhruba o tisíc korun měsíčně na starobním důchodu.

TIP: Návod: Jak žádat o důchod?

Od roku 2004 mají zaměstnavatelé povinnost za své zaměstnance každoročně vyhotovovat evidenční listy důchodového pojištění (ELDP), posílat je ČSSZ a stejnopis dát zaměstnanci. V ELDP jsou uvedeny doby pojištění, výše výdělku a vyloučené doby (nejčastěji dny dočasné pracovní neschopnosti). Lidé tak mají průběžnou kontrolu nad svým pojištěním. ČSSZ při rozhodování o dávce vychází z podkladů, které jsou uloženy v její centrální evidenci,“ vysvětluje Pavel Gajdoš, tiskový mluvčí ČSSZ.

V minulosti ne vždycky měli zaměstnavatelé všechny údaje v pořádku, takže k takovým situacím může čas od času docházet.

Chybí-li vám některé doby pojištění, je vhodné se obrátit na příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ se žádostí o pomoc při jejich dohledání,“ dodává Pavel Gajdoš.

Podle ČSSZ je zaměstnavatel povinen vyhotovit dva stejnopisy evidenčního listu. Jeden stejnopis musí předložit zaměstnanci k podpisu a založit do své evidence a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat zaměstnanci. Učinit tak musí nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.

Které doklady vám pomohou potvrdit vaše zaměstnání:

• pracovní smlouvy,

• doklady o ukončení výdělečné činnosti, o

• zápočtové listy,

• legitimaci ROH, pokud jsou v ní vylepeny známky o placení příspěvků v jednotlivých měsících,

• výplatní pásky,

• potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň,

• přehledy o příjmech poživatele částečného invalidního důchodu apod.

Zdroj: ČSSZ

Od minulého roku se postupně prodlužuje potřebná doba pojištění pro vznik nároku na starobní důchod. Letos musí mít žadatel o důchod splněno 27 let důchodového pojištění.  Doba pojištění se bude prodlužovat až na 35 let, ta bude však platit až pro lidi, kteří se budou chystat do důchodu v roce 2018 a déle. 

Článek vyšel na serveru ČeskéReformy.cz

 

Může vás také zajímat:

- Platí vám zaměstnavatel část peněz bokem? Nedivte se nízkému důchodu!

- Pozůstalostní důchod: Vysokou státní penzí rodinu nezabezpečíte, o větší část peněz přijdete

- Je důchod velký problém?

Kurzy

Kurzovní lístek: 3.12.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 23,120 23,240
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články