Nejčastějším prohřeškem u restaurací je podmíra nápojů a nízká hmotnost pokrmů

14. 8. 2007 – 7:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nejčastějším prohřeškem u restaurací je podmíra nápojů a nízká hmotnost pokrmů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Přes trvalou kontrolu orgánů dozoru v provozovnách veřejného stravování se daří zajistit alespoň standardní úroveň dodržování základních povinností poskytovateli těchto služeb velmi obtížně a také počet stížností spotřebitelů na jejich služby či chování zaměstnanců neklesá – přímo na restaurace přijala ČOI v 1. pololetí celkem 181 podání spotřebitelů, z toho 128 na zařízení v Praze a Středních Čechách.

Většina z nich se týkala nesprávného účtování, míry nápojů a hmotností pokrmů, tedy porušení, na něž by měl spotřebitel upozornit obsluhu nebo provozovatele okamžitě a dožadovat se nápravy přímo na místě. ČOI dlouhodobě eviduje a také prošetřuje vyšší počet podání spotřebitelů zejména z míst s velkou migrací hostů, zvláště v turisticky atraktivních lokalitách a sezónních provozovnách. Ne vždy však mají inspektoři při šetření podání spotřebitelů dostatek informací k tomu, aby mohli protiprávní jednání prokázat. Inspektoři ČOI v 1. pololetí letošního roku při kontrolách dodržování zákona o ochraně spotřebitele navštívili celkem 3709 provozoven – od stánků s občerstvením přes pizzerie, bary, pivnice až po restaurace různé úrovně – a obdobně jako v minulých letech zjistili porušení povinností stanovených zákonem v každém třetím zařízení. Celkem 1351 provozoven (tj. 36,4 % kontrolovaných) porušilo jednu nebo více povinností, což přesahuje o téměř 5 % průměr všech kontrolních zjištění ČOI. Zda bude zlepšení o 2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 trvalé a stížností nespokojených zákazníků restaurací bude méně, ukáže až vyhodnocení na konci roku. Nejvyšší počet zjištění má v restauracích stále Praha a Středočeský kraj, celkem 55,6 % (zhoršení ve srovnání s r. 2006 o 3 %), následovaná Pardubickým krajem (54,2 %), a téměř polovinu závad zjistili inspektoři ČOI při kontrolách v Moravskoslezském kraji. Nejlepší výsledky kontrol byly na Karlovarsku a Královéhradecku, kde míra zjištění nepřesáhla 25 %. Královéhradečtí hostinští se mohou pochlubit ještě jedním prvenstvím, jsou nejpoctivější – pouze 2 ze 127 kontrolních konzumací byly předraženy, zatímco v Jihočeském kraji téměř každá pátá (18,6 %). O mnoho lépe nedopadla ani Praha (18 nesprávných účtů ze sta). Má-li být hodnocení situace v českém pohostinství objektivní, je třeba přihlédnout také k tomu, že inspektoři ČOI se na základě svých dlouholetých zkušeností zaměřují především na sezónní provozovny, stánky s občerstvením, zařízení s velkou frekvencí hostů nebo fluktuací personálu a pod., kde lze předpokládat určitou míru protiprávního jednání. Z výsledku kontrol bez zjištění, stejně jako dobrému hodnocení spotřebitelů se naopak těší restaurace v hotelích a hotelových komplexech vyšší kategorie nebo restaurace-rodinné firmy, které pečují o svoje hosty k jejich plné spokojenosti. Na tato zařízení jsou stížnosti spíše výjimkou. Přehled nejčastějších zjištění: porušení povinnosti nabízet nápoje a pokrmy ve správné míře či hmotnosti – 591 případů neseznámení spotřebitele s cenou poskytovaných služeb – 350 porušení nesprávné účtování – 335 porušení (největší rozdíl mezi účtovanou a skutečnou platbou zjištěn v restauraci De Galla na Malé Straně v Praze, kde byl dvojím účtováním přílohy a neoprávněného 5% „obslužného“ spotřebitel poškozen o 56 Kč) používání neověřených měřidel (tj. vah a odměrek bez platného značení) – 229 případů nedostatečná provozní hygiena zjištěna v 19 provozovnách – postoupeno místně příslušným hygienickým stanicím k přijetí opatření v jejich kontrolní pravomoci Při šetření 26 podání spotřebitelů bylo prokázáno 6 případů jednání v rozporu s dobrými mravy, a to prostřednictvím dvojích cen nebo rasovou diskriminací. (Poznámka: V kontrolovaných provozovnách zjištěno někde i více porušení platných předpisů souběžně, proto je jejich součet vyšší než 1351). Celkem bylo podnikatelům – fyzickým osobám uloženo za méně závažné porušení zákona o ochraně spotřebitele na místě 1065 blokových pokut v celkové výši 969 000 Kč. Správní řízení o uložení pokuty je vedeno s dalšími 283 kontrolovanými provozovateli a byl vydán zákaz na používání 229 ks měřidel bez platného ověření. Pokud došlo k porušení zákona z neznalosti, pak ve většině případů po upozornění na stanovené povinnosti a po uložení pokuty (často na spodní hranici zákonem vymezené částky) již k protiprávnímu jednání nedochází. Setká-li se ČOI na základě dalších stížností s opakovaným a tedy záměrným porušováním předpisů, pak má možnost po opakovaných zjištěních ukládat také vyšší pokuty – a to až dvojnásobné. Za dodržování právních předpisů při podnikání v oblasti veřejného stravování odpovídá a uloženou pokutu platí poskytovatel služby, byť zákon fakticky porušil zaměstnanec. Doporučení spotřebitelům: Kontrolujte, zda souhlasí ceny deklarované a účtované, neplaťte položky za nespecifikované nebo neposkytnuté služby, žádejte o vydání účtu se všemi náležitostmi, a pokud není objednaná konzumace nebo následně vystavený účet v pořádku, domáhejte se nápravy okamžitě na místě. Na problémy v konkrétní restauraci upozorněte příslušný kontrolní orgán.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články