Některá česká solária jsou zdraví nebezpečná!

- Spotřebitelé autor: Redakce NašePeníze.cz

Česká obchodní inspekce se v minulém roce zapojila do mezinárodní kontrolní akce nevídaného charakteru s dotací EU. Předmětem dozoru byly spotřebiče v užívání pro ošetřování pleti použitím ultrafialového záření, tzv. solária.

Foto:SXC

Foto:SXC , zdroj: NašePeníze.cz


V první etapě, která proběhla v posledním čtvrtletí roku 2008, se zúčastnilo pět inspektorátů. Jednalo se o kontrolu základních požadavků, tedy dokladů k přístrojům, nikoliv však kontrolu samotného záření, neboť v té době ještě nebyla vydána norma omezující hodnotu vyzařování trubic používaných v solariích. Bylo zkontrolováno 26 subjektů (62 typů přístrojů), alarmující je, že z toho u 17 subjektů byly nalezeny závady.

- Pohonné hmoty: Téměř 10 pct kontrolovaných PHM jsou vadná paliva

Ve dnech 26. až 30. dubna 2009 proběhla velmi složitá a časově náročná měření solárií speciálním přístrojem za přítomnosti nizozemského zástupce akreditované zkušebny Úřadu pro bezpečnost spotřebitelských a potravinářských výrobků, kterého nám vyslala EU. Bylo zkontrolováno 8 subjektů, závada byla zjištěna u 6 z nich.

Česká republika byla třetí zemí, kde tato měření probíhala. Před námi bylo měření provedeno v Německu, kde ze 2 subjektů nevyhověl jeden a v Dánsku, kde byli závady nalezeny ve 3 případech z 6. Evropská Komise rozhodla, že tento rok se bude měřit minimálně ještě v Maďarsku, Finsku, Litvě, Kypru a Polsku.

„Situace je dle výsledků alarmující, chceme tudíž navázat na měření, která zde byla provedena koncem dubna pod záštitou EU. V současné době hledáme vhodného autorizovaného partnera,“ řekla dnes RNDr. Jana Příhodová, ředitelka České obchodní inspekce.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy