Nemocenská i mateřská v roce 2010 dočasně klesne - prý na rok

10. 12. 2009 – 12:15 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nemocenská i mateřská v roce 2010 dočasně klesne - prý na rok
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Od 1. ledna 2010 se mění pravidla, které se týkají nemocenského pojištění tedy i mateřské. Tato úprava dávek nemocenského pojištění má být účinná pouze pro období jednoho roku, to znamená od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. V roce 2011 se mají podmínky pro nárok a výši jednotlivých dávek vrátit do stavu účinného před touto změnou. Oznámila to Česká správa sociálního zabezpečení.


Někteří lidé s velmi nízkým příjmem si podle ČSSZ mohou naopak mírně polepšit.

- Spočítejte si: Nemocenská a náhrada mzdy 2010

Zavést by se měla jednotná procentní sazba pro výpočet nemocenského na 60 procent vyměřovacího základu místo nynějších až 70 procent v případě dlouhodobé nemoci. Nebude tak již záležet na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti, dávka bude po celou dobu vyplácena v jednotné výši.

Čtěte také:


- Pojistné na sociální zabezpečení: Jaké nastanou změny od 1. 1. 2010
- Změna zdravotní pojišťovny může způsobit i velké starosti
- Některým důchodcům bez bankovního účtu důchody podraží
- Zdravotní pojištění se od 1.1.2010 mění, co se vás týká?Sníží se také peněžitá pomoc v mateřství, která z nynějších 70 procent vyměřovacího základu klesne na 60 procent. Klesne i vyměřovací základ; zatímco nyní činí 100 procent příjmu, od začátku příštího roku bude 90 procent. Například maminka s platem ve výši 25.000 korun měsíčně letos měsíčně pobírá mateřskou ve výši 16.980 korun; od ledna však bude dostávat pouze 13.170 korun.

Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z denního vyměřovacího základu a rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců před vznikem nároku na dávku. K 1. 1. 2010 se změní redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v závislosti na vývoji výše průměrné mzdy, což ovlivní i výši dávek. První redukční hranice bude činit 791 Kč, druhá redukční hranice 1 186 Kč a třetí redukční hranice 2 371 Kč.

Jaké jsou konkrétní a přesné změny:

Změní se procentní sazba pro výpočet nemocenské. Místo stávající odstupňované sazby nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu ve výši 60 %, 66 % a 72 % bude sazba jednotná ve výši 60 %. Nebude tak již záležet na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti, dávka bude po celou dobu vyplácena v jednotné výši. Ke snížení dojde podle přechodného ustanovení od 1. 1. 2010 i u nároků vzniklých před 1. 1. 2010, pokud náležely k 31. 12. 2009 ve vyšší sazbě než 60 %.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) bude činit 60 % (snížení ze stávajících 70 %) z denního vyměřovacího základu, vyplácí se od prvního dne nástupu na PPM. Denní vyměřovací základ se u peněžité pomoci v mateřství bude redukovat do částky první redukční hranice stejně jako u nemocenského a ošetřovného, tedy sazbou ve výši 90 % (nyní se započítává 100 %). Stejná úprava se použije i pro redukci denního vyměřovacího základu při výpočtu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.

Obdobně jako u nemocenského dojde i u PPM ke snížení výše dávky i u nároků vzniklých před 1. 1. 2010 a trvajících po tomto dni.

Podpůrčí doba u ošetřovného bude začínat až čtvrtým kalendářním dnem trvání potřeby ošetřování nebo péče o člena domácnosti a bude poté činit nejdéle 6 nebo 13 kalendářních dnů (nárok osamělého rodiče, který má v trvalé péči dítě do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku), Za první tři kalendářní dny potřeby ošetřování nebudou mít pojištěnci nárok na žádnou dávku.


Příklad výpočtu peněžité pomoci v mateřství


V roce 2009:

Vyměřovací základ zaměstnankyně v rozhodném období činí 300 000 Kč. Denní vyměřovací základ před redukcí je 821,91 Kč (300 000 Kč : 365 dnů). Částka do výše první redukční hranice 786 Kč se v roce 2009 započítává ve výši 100 %. Z částky mezi první a druhou redukční hranici (821,91 - 786 = 35,91) se započítá 60 %, tj. 35,91 Kč x 0,60 = 21,55 Kč. Denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 808 Kč (786 Kč +21,55 Kč), výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den je 70 % denního vyměřovacího základu, tj. 808 Kč x 0,70 = 566 Kč. Při měsíčním příjmu 25 000 Kč činní denní výše dávky 566 Kč, za kalendářní měsíc (30 kalend. dní) činí peněžitá pomoc v mateřství 16 980 Kč.

V roce 2010:

Při stejném vyměřovacím základu 300 000 Kč by měl v roce 2010 činit denní vyměřovací základ před redukcí rovněž 821,91 Kč. Částka do výše první redukční hranice 791 Kč se v roce 2010 započítává 90 %, tj. 711,90 Kč (791 x 90 % ). Z částky mezi první a druhou redukční hranicí (821,91 - 791= 30,90) se započítá 60 %, tj. 30,91 Kč x 0,60 = 18,55 Kč. Denní vyměřovací základ po zaokrouhlení činí 731 Kč (712+18,55). Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu, tj. 731 x 60 % = 439 Kč. Při stejné měsíční mzdě 25 000 Kč by měla zaměstnankyně pobírat 439 Kč za kalendářní den. Peněžitá pomoc v mateřství by tak v roce 2010 činila za kalendářní měsíc (30 kalend. dní) 13 170 Kč.

Vzhledem k současnému projednávání návrhů zákonů v PS ČR může mimořádně dojít ke zrušení některé z výše uvedených změn.

- Spočítejte si: Nemocenská a náhrada mzdy 2010

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,490 24,610
USD 23,890 24,070
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články