Nezaměstnaných je v ČR nejméně za deset let

2. 11. 2007 – 12:56 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nezaměstnaných je v ČR nejméně za deset let
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Průměrný počet nezaměstnaných osob se snížil proti 2. čtvrtletí roku 2007 o 17,9 tis. Počet nezaměstnaných osob tak klesl na 266,7 tis. (z toho 146,9 tis. žen), což je nejnižší úroveň od konce roku 1997. Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2007 zvýšila proti stejnému období roku 2006 o 102,8 tis. osob a dosáhla nejvyšší úrovně za posledních deset let. Vzrostl především počet zaměstnanců o 87,3 tis., počet podnikatelů se zvýšil o 17,5 tis.

Počet nezaměstnaných osob se meziročně snížil o 98,3 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se přitom snížil o 62,3 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti meziročně klesla o 1,9 procentního bodu na nejnižší úroveň od konce roku 1997. Předběžné výsledky za 3. čtvrtletí 2007 potvrzují rychlý růst celkové zaměstnanosti, když se průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, zvýšil proti 2. čtvrtletí roku 2007 o 25,5 tis. osob, tj. o 0,5 %. Počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním dosáhl v průměru za 3. čtvrtletí celkem 4 942,2 tis., tj. o 102,8 tis. více než ve 3. čtvrtletí roku 2006 a meziročně výrazně vzrostl o 2,1 %. Zaměstnanost se tak dostala na nejvyšší úroveň od poloviny roku 1997. Podstatně se zvýšil počet pracujících absolventů středních škol s maturitou o 85,5 tis. a absolventů vysokých škol a VOŠ o 11,5 tis., což souvisí s všeobecně rychlým růstem vzdělanosti populace. Při vysokém přírůstku celkové zaměstnanosti zůstaly proporce zaměstnaneckého a podnikatelského sektoru prakticky na úrovni před rokem. Počet zaměstnanců se zvýšil proti 3. čtvrtletí 2006 o 87,3 tis. na 4 121,9 tis. a jejich podíl na celkové zaměstnanosti činil 83,4 %. Počet členů produkčních družstev se dále snížil o 1,5 tis. na 14,4 tis. osob. Počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků se proti srovnatelnému období roku 2006 zvýšil o 17,5 tis. na 805,6 tis. a podíl podnikatelského sektoru na celkové zaměstnanosti se proti minulému roku mírně zvýšil na 16,3 %. Klesl počet podnikatelů se zaměstnanci o 22,5 tis. na 181,0 tis. a počet pomáhajících rodinných příslušníků se snížil o 2,7 tis. na 28,8 tis., počet podnikatelů bez zaměstnanců se naopak podstatně zvýšil o 42,7 tis. na 595,8 tis. Míra zaměstnanosti dosáhla 66,3 % a ve srovnání s 3. čtvrtletím 2006 vzrostla o 0,9 procentního bodu. Nárůst počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním byl částečně kompenzován poklesem počtu druhých zaměstnání (snížení o 23,5 tis. na 77,0 tis). Na rozdíl od hlavního zaměstnání převažují mezi nimi podnikatelé bez zaměstnanců (55,3 %). Průměrný počet nezaměstnaných osob se snížil proti 2. čtvrtletí roku 2007 o 17,9 tis. Počet nezaměstnaných osob tak klesl na 266,7 tis. (z toho 146,9 tis. žen), což je nejnižší úroveň od konce roku 1997. V porovnání s 3. čtvrtletím roku 2006 se celkový počet nezaměstnaných snížil o 98,3 tis. a meziročně poklesl o více než čtvrtinu (o 26,9 %). Obecně se nezaměstnanost rychleji snižovala u osob v mladším a středním produktivním věku. Pokles nezaměstnanosti se projevil více v ženské složce populace (o 53,6 tis.), a to zvláště v pětileté věkové skupině 20–24 let (o 13,7 tis.). Celkový počet nezaměstnaných mužů se meziročně snížil o 44,7 tis., nejvíce ve skupině mladých 20–24 let (o 14,1 tis.). Převážná část všech nezaměstnaných (71,1 %) jsou osoby se středním vzděláním bez maturity nebo se základním vzděláním. Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle sice klesl proti 3. čtvrtletí 2006 o 62,3 tis. na 134,8 tis., ale jejich podíl stále přesahuje polovinu všech nezaměstnaných (50,5 %). Mimořádně vysoký podíl osob dlouhodobě bez práce je ve skupině nezaměstnaných se základním vzděláním (70,0 % všech nezaměstnaných se základním vzděláním), ve skupině nezaměstnaných se středním vzděláním bez maturity je to téměř polovina všech nezaměstnaných (49,7%). Celkový počet nezaměstnaných déle než čtyři roky se snížil o 12,8 tis. na 45,9 tis. (17,2 % z celkového počtu nezaměstnaných). Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla ve 3. čtvrtletí 2007 podle výsledků výběrového šetření desetiletého minima 5,2 %. Proti 3. čtvrtletí 2006 se snížila o 1,9 procentního bodu. Obecná míra nezaměstnanosti je v ČR dlouhodobě nižší než průměr za všechny členské země EU nebo průměr za země eurozóny. Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti MPSV, ale tendence vývoje obou měr byla obdobná. Míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve 3. čtvrtletí hodnoty 6,3 %, tj. o 1,6 procentního bodu méně než před rokem. Regionální míra nezaměstnanosti se pohybovala od 2,3 % v Praze a 3,2 % v Jihočeském kraji do 7,9 v Karlovarském a 9,0 % v Ústeckém kraji. Snížení míry nezaměstnanosti se projevilo ve všech krajích republiky, nejvíce v oblastech s přetrvávající vysokou nebo nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, tj. v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (2,1 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (3,1 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (18,8 %) a nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (5,6 %).

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,210 25,330
USD 23,540 23,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články