Nezdá se vám vám výše důchodu? Nespoléhejte na výpočet ČSSZ

- Penze autor: Redakce NašePeníze.cz

Ani Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) není neomylná. Přesvědčil se o tom i jeden penzista, kterému se nezdála výše důchodu a bojoval za přepočítání. Senior, který se na ochránkyni lidských práv obrátil s prosbou o prověření výše svého důchodu, se do dvou měsíců dočkal jeho zvýšení a doplatku rozdílu za téměř 10 let zpětně.

zdroj: freeimages.com

Na ochránkyni se obrátil senior s podezřením, že v jeho výpočtu důchodu došlo k chybě. Poukazoval na to, že vrstevníci z jeho okolí mají důchod výrazně vyšší, přestože odpracovali přibližně stejný počet let v podobně placených zaměstnáních.

Hned v osobním listu stěžovatele zaznamenala ochránkyně dvě nesrovnalosti a upozornila na ně Českou správu sociálního zabezpečení. Ta okamžitě zareagovala a do dvou měsíců poté, co senior ochránkyni napsal, se dočkal rozhodnutí o zvýšení důchodu. I když se současné zvýšení o 500 Kč nemusí zdát jako velký rozdíl, Česká správa sociálního zabezpečení mu zároveň doplatila i téměř 50 000 Kč, o které byl v průběhu let nesprávným výpočtem důchodu ukrácen.

První nesrovnalostí v dokumentaci seniora byla skutečnost, že měl ve svém rozhodném období pro výpočet důchodu evidovánu dobu pojištění, u které ale nebyl uveden dosažený výdělek a tato doba nebyla ani vyloučena.

Přitom platí, pokud byl pojištěnec důchodově pojištěn, ale není známa výše dosažených výdělků, tato doba se považuje za vyloučenou dobu a nesnižuje tak výpočet důchodu.

Další nesrovnalostí byl fakt, že přestože podle potvrzení zaměstnavatele u něj stěžovatel pracoval nepřetržitě, v přehledu dob pojištění byla asi roční přetržka.

Česká správa sociálního zabezpečení po upozornění ochránkyně došetřila chybějící doby zaměstnání, dále dodatečně zjistila i výdělek, na nějž nebyla ochránkyní výslovně upozorněna. Na základě těchto skutečností provedla nový výpočet důchodu a vyčíslila doplatek.

Tagy: kontrola penze výše důchodu Výpočet důchodu výpočet výše penze

Zdroje: Veřejný ochránce práv