NKÚ: Ministerstvo vnitra má nedostatky v hospodaření s nemovitým majetkem a účetnictví

25. 7. 2007 – 11:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

NKÚ: Ministerstvo vnitra má nedostatky v hospodaření s nemovitým majetkem a účetnictví
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se v rámci své další akce zaměřili na hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva vnitra (MV) a na činnost tohoto ústředního orgánu jako správce Programu reprodukce majetku „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV“.

„Zjistili jsme nedostatky v oblasti hospodaření s nemovitým majetkem, účetnictví a při pořizování majetku formou programového financování,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal. Kontrolovaným obdobím byly roky 2004 až 2006, kontrolovanými institucemi byly Ministerstvo vnitra (MV) a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (ZSMV). Výše uvedený program je členěn na šest podprogramů. Kontrole byly podrobeny akce ze čtyř podprogramů a nedostatky byly zjištěny u všech. Program byl realizován od roku 2003, přestože jeho dokumentace byla definitivně schválena Ministerstvem financí až v lednu 2006. „V dokumentaci nebyly dostatečně stanoveny věcné cíle programu, ani jejich kvalifikované technicko-ekonomické zdůvodnění, ani parametry pro jeho závěrečné vyhodnocení. Bude proto obtížné provést závěrečné vyhodnocení programu, neboť jeho cíle nebyly konkretizovány a není tak dostatečně jasné, čeho má být realizací dosaženo,“ uvedl Dohnal. MV připustilo, že žádosti o poskytnutí dotace nebyly zpracovány v takovém rozsahu, aby věcně a funkčně vymezily jednotlivé akce, předpokládaná výše investičních nákladů nebyla dokladována propočty a nebylo možné určit, zda investiční náklady zahrnují veškeré možné vlivy na průběh realizace akcí zjistitelné v přípravné fázi. Po registraci akcí docházelo k častým posunům v termínech přípravy a realizace akcí a měněny byly jejich závazné parametry. V rozhodnutích o účasti státního rozpočtu nebyly vždy změny věcných, finančních a časových parametrů podchyceny a aktualizovány. „Ministerstvo také nezabezpečilo řádnou kontrolu údajů uvedených v dokumentaci závěrečného vyhodnocení jednotlivých akcí a důsledně údaje neprověřovalo. Ukončilo tak závěrečné vyhodnocení akcí, u nichž nebyly splněny závazné parametry stanovené v rozhodnutí o účasti státního rozpočtu,“ řekl prezident NKÚ Při inventarizaci a vyřazování nemovitého majetku a při převodech vlastnictví k budovám a pozemkům postupovaly MV i ZSMV v rozporu se zákonem o účetnictví. Nedostatky pak byly zjištěny v kontrolní činnosti obou subjektů.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,230 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články