Nová evropská dohoda prodlužuje rodičovskou dovolenou

22. 6. 2009 – 6:12 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nová evropská dohoda prodlužuje rodičovskou dovolenou
Foto: fotobanka redakce | zdroj: NašePeníze.cz

Nová rámcová dohoda uzavřená mezi evropskými sociálními partnery prodlužuje dobu rodičovské dovolené ze tří na čtyři měsíce každému rodiči. Vztahuje se na všechny zaměstnance bez ohledu na druh jejich pracovní smlouvy.


Dohoda je výsledkem šestiměsíčního vyjednávání mezi sociálními partnery a odráží změny, k nimž došlo ve společnosti a na trhu práce od podepsání první rámcové dohody o rodičovské dovolené v roce 1995. Oficiálního podepsání dohody se minulý týden zúčastnil komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla.

- Mateřská dovolená: Evropský parlament chce sjednotit nárok na volno
- Mateřská dovolená - na co máte nárok?
   
Rodina s dětmi a se psem

„Tato dohoda svědčí o tom, že evropské sociální partnerství funguje a pracovníkům a podnikům v Evropě přináší konkrétní výsledky,“ zdůraznil komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla. „Tato dohoda se konkrétním způsobem věnuje jednomu z hlavních cílů − rovnosti žen a mužů a je projevem vůle najít řešení pro zlepšení rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem při zohlednění rozmanitosti vnitrostátních právních rámců, postupů a tradic,“ dodal.

Novou rámcovou dohodu o rodičovské dovolené podepsali dnes ráno tito evropští sociální partneři: EKOS, BUSINESSEUROPE, CEEP a UEAPME.

Nová dohoda

Každému rodiči prodlužuje dobu rodičovské dovolené ze 3 na 4 měsíce.Jeden ze čtyř měsíců nebude možné převést na druhého rodiče. Zároveň dohoda upřesňuje, že se vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na druh pracovní smlouvy (práce na dobu určitou, na zkrácený pracovní úvazek atd.)

Nová dohoda rodičům rovněž poskytuje možnost požádat po návratu do práce o přizpůsobení pracovních podmínek (např. pracovní doby). Zároveň poskytuje zvýšenou ochranu nejen proti propuštění, ale i proti znevýhodněnému zacházení z důvodu uplatňování práva na rodičovskou dovolenou.

Nyní je úkolem Komise prozkoumat ustanovení dohody. Komise do léta navrhne Radě uplatnění dohody směrnicí, při zohlednění ustanovení Smlouvy o sociálním dialogu. Směrnici musí kvalifikovanou většinou přijmout Rada.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,430
USD 23,330 23,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články