Novela Zákoníku práce, jaké změny (ne)budou?

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Současné znění Zákoníku práce bylo v Parlamentu ČR projednáváno od 27. 9. 2005 do 23. 5. 2006, ve stejném období projednával Parlament také celou řadu zákonů, které zasahovaly i do problematiky, která je upravována novým Zákoníkem práce. Část těchto zákonů byla schválena a část nebyla, případně se schválení oproti Zákoníku práce opozdilo a již nebylo dokončeno (díky konci volebního období).

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

Ministr práce a sociálních věcí Petr nečas k tomu uvedl: cit. MPSV ČR: „Tyto skutečnosti způsobily, že zákoník práce s přijatými zákony není provázán, anebo počítá se zákony, které nebyly schváleny. ČSSD a KSČM rozhodly o přijetí legislativního zmetku.“ K odstranění výše uvedených nedostatků, ale i chyb a nepřesností, které byly způsobeny jak pozměňovacími návrhy, tak nedostatkem času na přípravu a projednání rozhodl ministr práce a sociálních věcí o zpracování návrhu novely Zákoníku práce a některých souvisejících zákonů. V současné době se počítá nejprve s předložením technické novely, která by měla být ve vládě projednána v červnu 2007 a měla by opravit velké množství právních a legislativních chyb. Platnost této novely by měla být od ledna roku 2008. Dále se počítá s koncepční a liberalizační novelou, která bude předložena vládě později. S přípravou druhé novely zákoníku práce ministerstvo vyčká na rozhodnutí Ústavního soudu o tom, zda jsou některá ustanovení současného pracovního kodexu v rozporu s ústavou. Druhá novela by měla liberalizovat trh práce, a tím přispět ke snížení nezaměstnanosti. Neprojednání nebo neschválení některých zákonů mj. vyvolalo následující důsledky: (cit. MPSV ČR) Právní úprava dosavadního zákoníku práce, která byla harmonizována s právem Evropské unie a Evropských společenství, v zákoníku práce harmonizována není, a to jako důsledek neschválení antidiskriminačního zákona. Vládní návrh zákona o zdravotní péči, jehož projednávání bylo přerušeno, předpokládal existenci pracovního lékařství. S touto institucí počítá rovněž nový zákoník práce, protože však pracovní lékařství neexistuje, způsobuje uvedená situace aplikační problémy. V zákoníku práce nejsou promítnuty důsledky schválení zákona o registrovaném partnerství ani zákona o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních, ani změny zákona o advokacii, jakož ani nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Rovněž není vyjádřena souvislost a návaznost nového zákoníku práce a zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (č. 309/2006 Sb.). Zákoník práce obsahuje dále některé právní nepřesnosti, legislativně technická pochybení a některé pozměňovací návrhy, které vyvolaly nechtěný aplikační následek, který se projevuje ve výkladu z opaku.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy