Nový monitorovací systém hlídá nejen hluk, ale i trasy letadel

11. 2. 2008 – 3:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nový monitorovací systém hlídá nejen hluk, ale i trasy letadel
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Nový monitorovací systém Letiště Praha, který kontinuálně měří hluk z leteckého provozu a monitoruje letové tratě letadel, nabízí po měsíci ostrého provozu první výstupy. Výsledky z lednového měření jsou již k dispozici na webu Letiště Praha.

Tento vysoce sofistikovaný systém monitorování leteckého hluku a letových tratí „ANOMS8“ patří ke světové špičce. Tvoří jej 13 stacionárních měřících stanic včetně 13 meteorologických stanic, 2 mobilní měřící stanice, server pro zpracování naměřených dat a velmi moderní software. Všechny měřící stanice leží ve vybraných lokalitách v okolí Letiště Praha a jejich umístění předcházely podrobné analýzy tak, aby měření mělo dostatečnou vypovídací hodnotu. „Na všech významných světových letištích, kde se odpovědně řeší dopady vlivů provozu letiště na okolí, je monitorování hluku a letových tratí velmi důležité“, uvedla v této souvislosti manažerka Letiště Praha pro životní prostředí Ing. Eva Říhová. „Úroveň monitorování a jeho následné využití ovšem závisí na kvalitě systému, která je ve světě na jednotlivých letištích odlišná. Proto jsme velmi rádi, že se právě na Letišti Praha podařilo úspěšně naimplementovat systém ANOMS8. Stejný systém využívají například letiště Heathrow, Gatwick či Stansted ve Velké Británii.“ Systém ANOMS8 nepřetržitě monitoruje hluk a zaznamenává průvodní meteorologické podmínky. Naměřené údaje jsou pak propojeny s jednotlivými lety. Současně jsou zaznamenány všechny letové tratě v okruhu dosahu radarového systému a pomocí tzv. „track monitoringu“ je možné přesně sledovat letecký provoz. Letiště Praha tak může přesně kontrolovat hranice hlukového pásma, dodržení hygienických limitů hluku z leteckého provozu, dodržení předepsané dráhy a postupů letů. Novinkou je i software pro modelování hlukových situací. Pomocí izofón, tedy čar o stejné hodnotě akustického tlaku, se na mapovém podkladu znázorní úroveň hlukového zatížení okolí letiště. Analytický program také dokáže na základě spektrální analýzy určit s vysokou přesností, zda se jedná o hluk přelétávajícího letadla nebo o jinou hlukovou událost (např. psí štěkot, hluk automobilu, motorové pily atd.). Všechny pohyby letadel je možné v okolí letiště navíc sledovat v 2D a 3D zobrazení jak v reálném čase, tak i ze záznamu v libovolné době. U každého letu je vidět jeho průběh a trajektorie. K dispozici jsou i průvodní údaje jako číslo letu, destinace, typ a imatrikulace letadla, letecká společnost. Údaje zaznamenávají také okamžitou letovou hladinu, rychlost a kurz letadla v jakémkoliv momentě letu. Zmapování leteckého provozu nad oblastí kolem letiště, je tak nyní naprosto pregnantní. Monitorování hluku a letových tratí

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články