Nový stavební zákon je "zmetek" říkají odborníci. Prodlužuje schvalování staveb

- Zákony autor: Redakce NašePeníze.cz

Cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly, přesně toto rčení platí na novelu stavebního zákona, která měla zjednodušit jednání mezi stavebníky a úřady. Po několika týdnech její platnosti je opak pravdou, proces schvalování stavby se neúměrně prodlužuje, u dopravních staveb až na deset let!

Novela stavebního zákona bohužel nijak zákonem neustanovila definice technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta. Foto:ŘSD

Novela stavebního zákona bohužel nijak zákonem neustanovila definice technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta. Foto:ŘSD,zdroj: NašePeníze.cz

"Novela v praxi způsobuje potíže a zmatky. Za nejproblematičtější oblasti považujeme prodloužení lhůty pro vyjádření úřadů až o 60 dní. Dojde tak k ještě většímu zpomalení již tak zdlouhavého schvalovacího procesu," uvedl Vladimír Svoboda ze společnosti Interplan-CZ, která patří mezi specialisty v oblasti projektové a inženýrské přípravy staveb.

Ještě větší problémy vidí odborníci u dopravních staveb, kdy se příprava na stavbu může neúměrně prodloužit. "Komplikací je především rozšíření účasti takzvané dotčené veřejnosti, která je známá svým obstrukčním jednáním při povolování staveb. Doba přípravy stavby se může u dopravních staveb až na 10 let," uvedl Václav Matyáš ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Dalším problémem je pro praxi nedostatečné definování pravomocí u projektantů a investorů. Předloha měla původně jasně vymezit hranici přestupků a správních deliktů během navrhování a uskutečnění stavby, zaměřila se především na stavební dozor. Jenže z novely pravomoci těchto pozic ani definice jejich povinností nejsou patrné a zákon nelze uvést do praxe.

"Novela stavebního zákona bohužel nijak zákonem neustanovila definice technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta. Zároveň opomenula stanovit rozsah jejich působností. Obě činnosti navíc mohou významně ovlivnit veřejné zájmy ve výstavbě," vysvětlil Pavel Křeček z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. "Jedná se především o ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce," doplnil Křeček.

Jitka Zadražilová | MED

Tagy: termin délka stavební zákon schvalování staveb