Nový živnostenský zákon usnadní podnikání v ČR

27. 4. 2007 – 8:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nový živnostenský zákon usnadní podnikání v ČR
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman představil projekty, které jeho resort připravuje pro usnadnění podnikání v České republice. Ministerstvo dokončilo teze nového živnostenského zákona, který přinese zjednodušení administrativy, snazší vstup do podnikání a deregulaci systému živností.

Návrh zákona předloží ministr Říman do konce června vládě. Kromě hlavních bodů novely živnostenského zákona dnes ministr Říman prezentoval také projekt zelených karet, který otevře český pracovní trh kvalifikovaným odborníkům ze zahraničí. Zjednodušení jednotného registračního formuláře přispěje k efektivnějšímu chodu centrálních registračních míst. „Nový živnostenský zákon, který předložím v polovině roku, přinese usnadnění jak těm, kteří již podnikají, tak těm, kteří s podnikáním chtějí začít. V České republice podniká více než dva miliony živnostníků. To jsou dva miliony občanů, kteří se významně podílejí na tvorbě bohatství naší společnosti. Jsem přesvědčen, že jim změna živnostenského zákona podstatně ulehčí život,“ řekl ministr Martin Říman. „Živnostníky čeká významné zjednodušení administrativy. Nadále již nebude platit princip jedna živnost rovná se jeden živnostenský list. Namísto živnostenského listu nebo koncesní listiny bude vydáván jediný průkaz pro všechny živnosti podnikatele v podobě výpisu ze živnostenského rejstříku. Jeden dokument tak podnikatelům nahradí v řadě případů až desítky živnostenských listů, což znamená významnou administrativní i finanční úsporu. Současná praxe je, že podnikatel platí tisícikorunový poplatek za každý vystavený živnostenský list. Za výpis, který obsáhne všechny provozované činnosti, zaplatí podnikatel poplatek jen jeden,“ uvedl dále ministr. Podnikatelé již také nebudou muset oznamovat údaje, které má živnostenský úřad k dispozici nebo je může získat z registrů veřejné správy. Velkou část úřední agendy, která se pojí s živnostenským podnikáním, budou moci vyřídit i na jiném živnostenském úřadě, než ke kterému místně přísluší. To se týká především oznámení živnosti, změny bydliště nebo místa podnikání, zrušení nebo zřízení provozovny, ustavení odpovědného zástupce a změny osobních údajů. „U řemeslných živností už nebude pro vstup do podnikání nutná praxe v oboru, pokud má žadatel v oboru vzdělání. Pokud chce dnes někdo po vyučení podnikat jako zedník, musí doložit kromě absolvování učebního oboru také tříletou praxi. Pokud však bude tu samou práci dělat jako zaměstnanec, žádnou praxi dokládat nemusí. Zrušení povinné praxe zrovnoprávní podmínky pro podnikání a umožní začít dříve podnikat těm, které povinná praxe doposud blokovala. Obdobně u každé koncesované a vázané živnosti bude požadavek na délku praxe v oboru prověřen a v neodůvodněných případech zkrácen ,“ uvedl ředitel sekce podnikání MPO Martin Turnovský. Novela živnostenského zákona také přinese podstatnou proměnu regulace volných živností ze strany státu. Podobné činností vykonávané v režimu volné živnosti budou sloučeny do větších celků a jejich počet bude výrazně redukován. Do jedné živnosti tak budou například sloučeny činnosti z oblasti maloobchodu nebo činnosti z oblasti poradenství. Podnikatel bude oprávněn provozovat všechny činnosti uvedené ve vzláštní příloze živnostenského zákona. Obdobně budou také do větších celků sloučeny řemeslné živnosti a bude omezen počet živností, pro jejichž provozování je zapotřebí koncese. Snížením počtu koncesí a řemeslných a vázaných živností, které vyžadují kvalifikaci, se zjednoduší přístup do podnikání. Splnění požadavků na kvalifikaci bude nutné pouze v odůvodněných případech veřejného zájmu. Ministr dále informoval o úpravách jednotného registračního formuláře, které zefektivní činnost centrálních registračních míst. Formulář byl zjednodušen tak, aby všechny potřebné údaje podnikatel vyplnil na čtyřech stranách namísto současných čtrnácti.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,750 23,870
USD 21,930 22,110
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články