Novým zákonem o nemocenském pojištění Vás provede publikace ČSSZ

29. 11. 2008 – 0:29 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Novým zákonem o nemocenském pojištění Vás provede publikace ČSSZ
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Víte, k jakým změnám dochází od 1. ledna 2009 v nemocenském pojištění? Kdo je nemocensky pojištěný? Kdo a kdy náhradu mzdy vyplácí, jak je vysoká? Jak se vypočítá nemocenské, co je to ošetřovné či podpůrčí doba? Kdo a jak kontroluje dodržování režimu práceneschopného pojištěnce? Zajímá vás, jak dlouho a za jakých podmínek můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství?

Na tyto i další otázky najdete odpovědi v publikaci „Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009“. Publikaci vydala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), je zdarma dostupná na všech 92 pracovištích a také samozřejmě v elektronické podobě. Lze si ji stáhnout na strankach ČSSZ, kde občané naleznou také leták „Povinnosti práceneschopného pojištěnce“. Záměrem Průvodce je přiblížit a vysvětlit nové změny tak, aby se každý v této oblasti lépe zorientoval a věděl kde a s kým a jak si může vyřídit záležitosti svého nemocenského pojištění. Přehledná forma, logické členění i praktické příklady na 32 stranách provázejí čtenáře všemi změnami v nemocenském pojištění. Nechybí příklady výpočtu dávek nemocenského, stejně jako uvedení podmínek nároku na dávky, včetně povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů v nemocenském pojištění. Součástí informačního materiálu také je seznam nejdůležitějších právních předpisů. Pro větší názornost přinášíme praktické ukázky z publikace: Příklady z publikace: Výpočet nemocenského Vyměřovací základ pojištěnce v rozhodném období byl 185 000 Kč. Denní vyměřovací základ před redukcí činí 506,85 Kč (185 000 Kč : 365 dnů). Z částky do první redukční hranice, která je v roce 2009 stanovena ve výši 786 Kč, se u nemocenského započte 90 %. Z druhé redukční hranice 1 178 Kč se započte 60 % a z třetí redukční hranice 2 356 Kč se započte 30 %. K částce nad tuto redukční hranici se nepřihlíží. Nemocenské činí za kalendářní den od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti 275 Kč (506,85 Kč x 90 % = 457×60 % = 274,20 Kč), od 31. dne do 60. dne pracovní neschopnosti 302 Kč (457 Kč x 66 %) a od 61. dne pracovní neschopnosti 330 Kč (457 Kč x 72 %), zaokrouhleno na celé Kč. Výpočet ošetřovného Ošetřovné se vypočítává obdobným způsobem jako nemocenské uvedené v příkladu u bodu 4.2.4. Rozdílná je doba, po kterou se ošetřovné vyplácí. Vyměřovací základ zaměstnance v rozhodném období byl 258 000 Kč. Denní vyměřovací základ (DVZ) před redukcí činí 706,85 Kč (258 000 Kč : 365 dnů). Z částky do první redukční hranice, která v roce 2009 činí 786 Kč, se započítává 90 % (706,85 Kč x 90 % = 636,17 Kč), zaokrouhleno na celé Kč. DVZ tak bude 383 Kč (637 Kč x 60 % = 382,20 Kč), zaokrouhleno na celé Kč, za kalendářní den. Při 9 kalendářních dnech ošetřování činí 3 447 Kč (382 Kč x 9 dní).

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,190 25,310
USD 23,640 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články