O peníze z životní pojistky se často nikdo nehlásí, příbuzní o ni nevědí

26. 3. 2012 – 19:39 | Životní pojištění | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

O peníze z životní pojistky se často nikdo nehlásí, příbuzní o ni nevědí
Pojistitel nemá povinnost vyhledávat oprávněné osoby při smrti pojištěného, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

V pojišťovnách jsou často vedeny smlouvy lidí, kteří už dávno nežijí. O peníze z životní pojistky se však mnohdy nikdo nehlásí zřejmě i proto, že o jeho existenci příbuzní vůbec nevěděli.

Správci pojištění například v pojišťovně Allianz to vědí proto, že jiné pojištění stejného klienta – kupříkladu automobilu nebo nemovitosti - skončilo právě z důvodu úmrtí pojištěného, což pojišťovně oznámili pozůstalí. Přitom tyto smlouvy končí promlčením až za deset let.

"Allianz pojišťovna, stejně jako kterákoliv jiná, nemůže vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě, pokud sama nepožádá o plnění. Často se stává, že pojišťovna nemá žádnou možnost, jak oslovit oprávněnou osobu, protože nemá žádnou, nebo velmi strohou identifikaci," upozornil vedoucí právního úseku Allianz Drahomír Kubáň.

V pojistných smlouvách životního pojištění mohou být zaznamenány informace o obmyšlených osobách jako osobách oprávněných k pojistnému plnění v podstatě dvěma způsoby. Buď jsou určeny tyto osoby vztahem k pojištěnému (matka, otec, manželka, děti…) nebo je pojišťovně k dispozici příjmení, jméno a datum narození oprávněného – bez určení vztahu, bez adresy. Anebo může nastat poslední varianta, kdy není oprávněná osoba určena vůbec, nebo nenabude právo na pojistné plnění. V tom případě plnění náleží manželovi – manželce pojištěného, nebo pokud není, tak dětem pojištěného, poté dalším blízkým osobám a pokud ani ty nejsou, nabývají toto právo dědici pojištěného. Podle strohých, nebo téměř žádných kontaktů je složité i tyto oprávněné osoby vypátrat - a často se tak pojišťovna staví do role skoro detektivní kanceláře.

Obecná rada a poučení, aby do budoucna takových "živých smluv mrtvých" bylo co nejméně, je vcelku snadná. "Ten, kdo životní pojištění uzavírá, nebo uzavřel, by měl o tomto kroku oprávněnou osobu informovat sám – a to ideálně hned po uzavření smlouvy, nebo alespoň ve chvíli, kdy se třeba dozví určitou nepříznivou zdravotní diagnózu, nebo v situacích, kdy hrozí nebezpečí úrazu, či dokonce smrti, například při provozování rizikových sportů," radí Kubáň.

Zároveň pojistitel, a v pojišťovně se to tak alespoň při minimu informací o oprávněné osobě děje, podle možností a znalosti bližších okolností informuje oprávněnou osobu, dědice anebo notáře v dědickém řízení o existenci smlouvy o životním pojištění. Pokud se ovšem o úmrtí pojištěného dozví. Povinností pojistitele to však není.

"Pojišťovna vždy musí postupovat nanejvýš diskrétně v souladu s její povinností mlčenlivosti. Může se totiž stát a v praxi už takové případy byly zaznamenány, že pojišťovna informovala rodinného příslušníka o oprávněné osobě a ukázalo se, že šlo o osobu zcela mimo rodinu," doplnil vedoucí právního úseku pojišťovny. Plnění tak místo dětí pojištěného mělo připadnout mladé pečující sousedce a potomci pojištěného se nyní s touto pečovatelkou soudí.

Přihodilo se i to, že pojišťovna zaslala informaci o pojištění opět na domácí adresu a oprávněnou osobou byla lázeňská pacientka z Poděbrad. "Výjimkou nejsou ani případy, kdy prarodiče uzavírají smlouvu ve prospěch vnuků a chtějí její existenci zatajit před jejich rodiči. To je ovšem složité, neboť rodič je zákonným zástupcem dítěte," uzavírá Kubáň.

Pojistitel nemá povinnost vyhledávat oprávněné osoby při smrti pojištěného. Praxe je spíš taková, že na existenci pojištění se v dědickém řízení dotazují notáři, ale jak už bylo zmíněno, nejdůležitější ze všeho je, aby oprávněná osoba požádala o výplatu pojistného plnění respektive se o ně přihlásila v dědickém řízení. A ani po pár letech nemusí být pozdě, plnění je promlčeno až za deset let.

-Filip Sušanka | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,690 24,810
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články