Občanský zákoník: Dědictví může mít překvapivou podmínku!

7. 3. 2013 – 11:05 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Občanský zákoník: Dědictví může mít překvapivou podmínku!
Nově se objeví forma tzv. privilegované závěti, to znamená ústní závěti. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Dělá si synovec zálusk na vaši krásnou vilu a těší se, že ji jednou zdědí? Tak aby nebyl překvapený, když se v závěti dočte, že nejprve musí dostudovat vysokou školu, aby byla vilka jeho. Tohle a další novinky přináší nový občanský zákoník, který vstoupí v platnost v lednu 2014.

Mezi další podmínky, které mohou dědice překvapit, budou nově patřit také příkazy - například oprava střechy, nebo doložení času. Pro mnohé to bude jistě šokující a napínavé, čekat na otevření závěti, neboť podle současného práva nemají podmínky ani příkazy v závěti žádnou váhu a nepřihlíží se k nim.

TIP: Dědické právo čekají největší změny v historii

Lidé se ale nemusí bát, že by je případná závěť nutila k uzavření manželství nebo naopak rozchodu s partnerem, který se třeba rodině nezamlouvá. "V dědictví se nepřihlíží k doložce, která ukládá dědici podmínku, aby uzavřel či neuzavřel manželství. Popřípadě aby v manželství setrval nebo ho zrušil," upřesňuje nový zákoník.

 

Závěť budou lidé moci uzavřít i ústně

Nově se objeví forma tzv. privilegované závěti, to znamená ústní závěti. Je určená pro osoby, které se kvůli nějaké události - např. živelní pohromy, války - nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života a nemohou využít tradiční formy pro pořízení závěti. Mohou tudíž uzavřít ústní závěť, a to před třemi svědky. Taková podoba závěti bude platit ovšem pouze dva týdny.

Pak je možné uzavřít privilegovanou závěť mezi starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nachází. Tato závěť bude platná tři měsíce.

A konečně také závěť pořízená na palubě námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR, její platnost bude termínovaná rovněž třemi měsíci.

Ten, kdo působil při pořízení závěti například jako svědek, má povinnost zachovat o obsahu vůle mlčenlivost. Poruší-li tuto povinnost, odčiní újmu, kterou mu tím způsobil.

Formát datování závěti už nebude tak striktní

Novinky se dočká také "datování", v závěti bude volnější. V současnosti platí, že v tomto typu dokumentu musí být uvedené datum přesným označením dne, měsíce a roku (24. 12. 2007). Novela zákoníku umožní datum v podobě například "Štědrý den roku 2011" nebo "V Den české státnosti roku 2005".

Nesmyslná data však v závěti samozřejmě platit nebudou. "Bude-li jisté, že doba vyměřená v závěti nastat nikdy nemůže, posoudí se toto doložení času jako nemožná podmínka. Pokud však nebude pochyb, že se zůstavitel při určení času jenom zmýlil, určí se rozhodná chvíle podle jeho pravděpodobné vůle," říká paragraf v zákoníku.

František Bužek | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,230 24,350
USD 21,940 22,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články