Občanský zákoník: Úprava klade na zákazníky i podnikatele nové požadavky

2. 12. 2013 – 16:06 | Zákony | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Občanský zákoník: Úprava klade na zákazníky i podnikatele nové požadavky
Zákon nazývá internetový prodej poněkud cize jako uzavírání smluv distančním způsobem. To je nejčastěji právě přes internet či telefon, ale může se jednat i o různé nabídkové katalogy, teleshopping a další; zkrátka jakákoliv situace, kdy dvě osoby nejsou | zdroj: NašePeníze.cz

Nákupy přes internet jsou součástí každodenního života a neunikly pozornosti nového občanského zákoníku. Změny nejsou nijak markantní, ale nová úprava klade jak na zákazníky, tak na podnikatele řadu nových požadavků.

Distančně, tedy na dálku

Zákon nazývá internetový prodej poněkud cize jako „uzavírání smluv distančním způsobem“. To je nejčastěji právě přes internet či telefon, ale může se jednat i o různé nabídkové katalogy, teleshopping a další; zkrátka jakákoliv situace, kdy dvě osoby nejsou přítomné v jeden čas na stejném místě. Smlouva je uzavřena „distančně“, jestliže byla celá dohodnuta komunikačními prostředky. Nezáleží přitom na způsobu předání zboží – může jít tedy i o osobní převzetí.

Povinnosti podnikatele informovat spotřebitele o podmínkách smlouvy jsme rozebrali v jednom z předchozích dílů, připomeňme ale jednu důležitou věc - pokud se před uzavřením smlouvy zákazník nedozví o nákladech na dodání, daních a poplatcích, které by se připočítávaly k ceně nebo o zvláštních nákladech na vrácení, pak je nemusí hradit!

Také nový občanský zákoník umožňuje odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, přičemž za své rozhodnutí nemůžete být nijak postihováni (například srážkou z ceny nebo smluvní pokutou). Jako spotřebitelé máte právo od kupní smlouvy uzavřené na dálku odstoupit do čtrnácti dnů.

 

V případě smluv o poskytování služeb se tato lhůta počítá od uzavření smlouvy, u dalších typů smluv se lhůta počítá od: 

  • doručení zboží či jeho vyzvednutí (nejčastěji)
  • převzetí poslední části dodávky zboží (např. poslední skříňka sestavy kuchyňské linky apod.)
  • od první dodávky zboží, pokud má podnikatel opakovaně a pravidelně dodávat nějaké zboží (třeba doplňky stravy)

 

Pokud vás podnikatel řádně nepoučí o vašem právu odstoupit od smlouvy, lhůta se prodlouží o rok (tedy na rok a 14 dní). Ale pozor - pokud podnikatel svou poučovací povinnost splní dodatečně, běží od následujícího dne již jen čtrnáctidenní lhůta.

Jak odstoupit od kupní smlouvy

  • Odstoupení stačí během čtrnáctidenní lhůty odeslat na adresu obchodníka. Na rozdíl od staré úpravy nevadí, když obchodníkovi dojde odstoupení později, důležitý je čas odeslání.
  • Smlouvu uzavíráte elektronicky, odstoupit můžete stejným způsobem, například na vzorovém formuláři, který bude mít řada prodejců na stránkách. Není tedy vyžadována listinná podoba.
  • Musíte vrátit zboží – do 14 dnů od odstoupení je musíte buď přímo předat, nebo alespoň odeslat (dříve nebyla tato lhůta stanovena). Náklady na dopravu k obchodníkovi hradíte vy.
  • Podnikatel vám musí vrátit všechny peníze, které od vás na základě smlouvy přijal do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nemusí je ovšem poslat dříve, než mu vrátíte zboží nebo prokážete, že jste je odeslali.
  • Peníze vám musí vrátit stejným způsobem, jakým jste zaplatili. Pokud ale souhlasíte s jiným způsobem vrácení nebo pokud vám tím nevzniknou žádné náklady, může vám podnikatel vrátit peníze i jinak. Obchodník si může strhnout svoje náklady, ale jen tehdy, když mu to výslovně umožňuje zákon.
  • Náklady na dopravu od obchodníka k vám se vrací jen do výše nejnižší nabízené dopravy. (prodejce například nabízí nejnižší poštovné za 80 Kč, ale vy si objednáte kurýra za 200 Kč; v případě odstoupení vám prodejce vrátí kupní cenu zboží + poštovné ve výši 80 Kč)

Pozn.: Všechny lhůty se počítají ode dne následujícího po dané události, tzn. den po uzavření smlouvy apod.

Vyzkoušet, nezničit!

Některé internetové obchody stále kladou na spotřebitele nepřiměřené požadavky (např. požadují vrácení v originálním neporušeném obalu či odmítají převzít zboží, které nese známky vyzkoušení). Zákonná lhůta přeci slouží k vyzkoušení, jak ve skutečnosti zboží vypadá a jaké má reálné vlastnosti, což nezjistíme dříve, než ho máme doma v ruce. Na druhou stranu někteří spotřebitelé vrací zboží značně poničené, protože ho celých čtrnáct dnů usilovně používají.

Proto je v novém občanském zákoníku ustanovení, na jehož základě spotřebitel podnikateli odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než bylo nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. E-shop není půjčovna a zneužívat možnost odstoupit se nevyplatí. Podnikatelé budou moci zboží překontrolovat, a pokud je budou muset nechat opravit, strhnou rozdíl z částky, kterou vrátí spotřebiteli. To ovšem neznamená, že zákazníkovi naúčtují každou kontrolu technikem. Spotřebitelé, kteří zboží vyzkouší normálním způsobem, mají nárok na vrácení celé kupní ceny. Pokud podnikatel nesdělí podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění odstoupení od smlouvy či neodkáže na formulář pro odstoupení od smlouvy, není spotřebitel povinen za snížení hodnoty platit.

Příklad: Spotřebiteli, který si koupí digitální fotoaparát, pojede s ním na dovolenou, kde jej intenzivně používá a vrátí jej poškrábaný a od písku, bude moci e-shop strhnout částku za čištění či opravu.

Pokud si ovšem koupíte si počítač, zapnete jej, zaregistrujete si operační systém, nainstalujete používané programy a zjistíte, že počítač nevyhovuje třeba z hlediska ergonomie nebo výkonu, pak jej můžete vrátit a prodejce si nesmí účtovat za práci technika, který programy odinstaluje a uvede nastavení do původního stavu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články