Obce a kraje mohou po živelné pohromě z uplynulých dnů žádat o podporu Ministerstvo pro místní rozvoj

1. 7. 2008 – 7:54 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Obce a kraje mohou po živelné pohromě z uplynulých dnů žádat o podporu Ministerstvo pro místní rozvoj
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministr Jiří Čunek upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohromy v uplynulých dnech, že pro obnovu tohoto majetku mohou požádat o podporu v rámci programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou.

Finanční pomoc obcím a krajům ze státního programu se týká živelních pohrom, např. vichru, lokální povodně, sesuvu půdy apod., které nastaly v roce 2008. Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční účelové dotace a je určena na rekonstrukci nebo opravu majetku poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jde zejména o místní komunikace, mosty, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury," uvedl Jiří Čunek. „Program však není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí,“ upozornil ministr. Vzhledem k tomu, že program je určen výhradně na obnovu majetku po pohromě, je třeba provést fotodokumentaci vzniklých škod především na tom majetku, na který bude požadována podpora. Jednoznačné doklady o vzniklé škodě jsou podmínkou bezproblémového projednání žádosti. Přijaté žádosti posoudí hodnotitelská komise programu a doporučí ministrovi pro místní rozvoj přiznání nebo nepřiznání dotace. V návaznosti na rozhodnutí ministra pro místní rozvoj budou podpořené i nepodpořené akce nebo projekty zveřejněny opět na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a písemnou formou budou účastníci programu vyrozuměni o přiznání či nepřiznání dotace.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články