Obchodní řetězce stále nabízejí místo sýru nesprávně označené náhražky

6. 5. 2008 – 10:36 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Obchodní řetězce stále nabízejí místo sýru nesprávně označené náhražky
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Několikrát za poslední dobu rozvířilo hladinu veřejného mínění téma náhražek sýrů, tzv. analogů. Jde o výrobky, při jejichž výrobě byla mléčná složka zčásti nebo zcela nahrazena jinou, nejčastěji rostlinným tukem.

Takové výrobky mají na trhu své opodstatnění, lze je však prodávat jen za určitých podmínek, které stanoví evropské předpisy. Především se taková potravina nemůže označovat jako „sýr“ a rostlinné tuky samozřejmě musí být uvedeny ve složení na obale. V obchodech nesmí být náhražky nabízeny způsobem, který by v spotřebiteli vyvolával dojem, že jde o skutečný mléčný výrobek. Není však nezbytně nutné takové výrobky prodávat ve zvláštních chladicích zařízeních či v samostatných regálech, stačí, když je na viditelném místě (například na regálovém štítku) uvedeno, že se jedná o alternativu mléčného výrobku. Chladicí box, ve kterém jsou vedle mléčných výrobků umístěny rovněž jejich alternativy, nelze označit souhrnným názvem „mléčné výrobky“. Za dostačující lze považovat např. označení „alternativa mléčného výrobku“. Vzhledem k tomu, že SZPI prostřednictvím Svazu obchodu a cestovního ruchu v minulosti informovala všechny obchodní řetězce o tom, jak má prodej náhražek sýrů vypadat, bylo na začátku letošního roku provedeno několik kontrol, které měly zjistit, zda výrobci a obchodníci splňují uvedené podmínky. Inspektoři SZPI odebrali několik vzorků mléčných výrobků (tvrdé a tavené sýry, ale i másla), u nichž bylo v laboratořích zjišťováno, zda neobsahují nedeklarované rostlinné tuky. Rozbory to však nepotvrdily u žádného ze vzorků. Kontroly podmínek prodeje však odhalily mnohé nedostatky. Alternativy sýrů byly mnohde nabízeny v chladicích vitrínách mezi mléčnými výrobky, od kterých nebyly nijak odlišeny. Regálové štítky někdy neodpovídaly údajům na obale potraviny; uváděly, že jde o sýr, ačkoliv šlo o náhražku. Všem řetězcům, u kterých byly zjištěny podobné nedostatky, byla uložena opatření zajistit, aby byly uvedené výrobky nabízeny k prodeji v souladu s předpisy. Tři z obchodních řetězců již uložená opatření splnily. Jedna společnost požádala o prodloužení termínu a jeden řetězec opatření v první stanovené lhůtě nesplnil. Se všemi obchodními řetězci bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,720 24,800
USD 23,050 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články