Očekáváme zlepšení, nebo zachování současné ekonomické situace

31. 3. 2007 – 6:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Očekáváme zlepšení, nebo zachování současné ekonomické situace
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře. Přibližně pětina vnímá uplynulý rok jako zlepšení a zhruba polovina se vyjádřila, že situace zůstala stejná.

Ve svých očekáváních jsou obyvatelé poměrně optimističtí. Více než čtvrtina předpokládá v příštích dvanácti měsících zlepšení ekonomiky státu, stejná část zhoršení a zbývající více než dvě pětiny nepředpokládají změny. Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 6. března 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 respondentů. Názory veřejnosti na ekonomický vývoj jsou ve výzkumech STEM sledovány na dvou úrovních: jednou je hodnocení konkrétní finanční situace domácností, druhou hodnocení obecné ekonomické situace v naší zemi. Změny názorů občanů na situaci domácností i celé země jsou zjišťovány jak z pohledu vývoje za posledních 12 měsíců, prostřednictvím jakési pravidelné meziroční bilance, tak z hlediska očekávaného vývoje v následujícím roce. Z výsledků posledního provedeného výzkumu vyplývá, že o zlepšení ekonomické situace domácnosti i celé ČR za posledních 12 měsíců je přesvědčena přibližně pětina obyvatel, zhruba čtvrtina při pohledu zpět vnímá zhoršení, a to jak na osobní, tak na celostátní úrovni. Většina občanů však finanční stav domácností a ekonomickou situaci za poslední rok hodnotí jako stabilní. Na první pohled by se mohlo zdát, že občané jsou vůči ekonomickému vývoji velmi kritičtí. Z časového srovnání však plyne, že uplynulý rok hodnotí dosti dobře. Nízký podíl kladných hodnocení je totiž při posuzování ekonomické situace v osobní i celostátní rovině obvyklý. Jak je vidět ze srovnání dat ohledně finanční situace domácností a ekonomické situace země, oba jevy spolu souvisí. Zlepšení, ale zejména zhoršení situace se ve vnímání lidí projevuje ve stejnou dobu jak u domácností, tak u státu. Celospolečenská ekonomická situace je však vnímána s větší kritičností, v hodnocení domácností zaznamenáváme naopak poměrně ustálený podíl hodnocení, která vidí situaci jako stejnou. Celkově lze říci, že hodnocení uplynulého roku je pokračováním trendu zlepšujícího se vnímání ekonomické situace od roku 2004 a že je to zároveň jedno z nejlepších hodnocení za posledních 17 let. - Pramen: STEM, Trendy 1995 – 2007 -

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 23,160 23,340
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články