Od roku 2010 budou automobily umět volat o pomoc

18. 9. 2007 – 9:25 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Od roku 2010 budou automobily umět volat o pomoc
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Evropská komise předložila plány na zavedení bezpečnějších, čistších a promyšlenějších aut. Koncem tohoto roku zahájí jednání s evropskými a asijskými sdruženími automobilového průmyslu, která by měla vést k dohodě o zavedení celoevropského tísňového volání z palubního systému vozidla („e-Call“) jako standardního vybavení všech nových vozidel od roku 2010.

Evropská Komise hodlá zároveň podporovat zavádění dalších záchranných technologií a chystá průzkum, jakým způsobem mohou nové technologie přispět k tomu, aby vozidla byla ekologičtější a promyšlenější. „Technika může zachránit životy, zlepšit silniční dopravu a chránit životní prostředí. Evropská unie musí tuto dobrou zprávu rozšířit mezi spotřebitele a nadále vyvíjet tlak na zúčastněné strany, aby Evropané měli z těchto prospěšných technologií užitek co nejdříve,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Myslíme-li to se záchranou životů na evropských silnicích vážně, mělo by všech 27 členských států stanovit lhůtu pro zavedení technologie eCall a elektronické kontroly stability (ESC) jako standardního vybavení ve všech nových automobilech. Zároveň musíme odstranit administrativní překážky, které stojí v cestě inovacím za účelem bezpečnějších a čistších vozidel. Například zajištěním dostupnosti rádiových frekvencí pro kooperativní řídící systémy bychom docílili snížení počtu dopravních nehod, omezili dopravní přetížení a snížili emise CO2 . Nebude-li možné dosáhnout rychlých výsledků na dobrovolné bázi, jsem připravena zasáhnout.“ Doplňuje Redingová. Jacques Barrot, komisař pro dopravu, prohlásil: „V našem úsilí o snížení počtu obětí dopravních nehod do roku 2010 o polovinu se zaměřujeme na všechno – větší bezpečnost řidičů, bezpečnější infrastrukturu a bezpečnější vozidla. Touto akcí pro inteligentní automobily se Komise zasazuje o to, aby nejmodernější technologie byly do našich automobilů zavedeny co nejdříve, čímž pomohou zachránit životy a snížit dopad dopravy na životní prostředí.“ Místopředseda Komise a komisař pro podniky a průmysl Günter Verheugen dodal: „Své technologie a vědomosti bychom měli plně využít ve prospěch společnosti. Máme k dispozici technologie, které mohou pomoci řidičům a zabránit lidským tragédiím. Proto navrhuji, aby byl systém elektronické kontroly stability (ESC) od roku 2011 povinným vybavením u všech nových vozidel, a nyní čekám na reakci veřejnosti.” Nové sdělení Komise k iniciativě Inteligentní automobil, které bylo již přijato, má tři hlavní priority: bezpečnější, čistší a promyšlenější automobily. --- Foto: sxc.hu --- Za účelem zlepšení bezpečnosti tento dokument podporuje zavedení technologií pro předcházení nehodám. Podle komise by v případě vybavení všech automobilů systémem eCall, mohlo být v Evropě zachráněno až 2 500 životů. V případě, že memorandum do roku 2008 nepodepíše dostatečný počet států, plánuje Komise pro nadcházející rok případná regulační opatření. Komise ještě v tomto roce provede konzultace, zda by zabudované systémy na posílení brzd a předcházení nehodám měly být povinnou výbavou u všech automobilů. Senzory varující řidiče před nehodou o půl vteřiny dříve by mohly snížit počet zadních nárazů o 60 %. Komise rovněž do poloviny roku 2008 hodlá vypracovat pokyny k poskytnutí daňových úlev pro jednotlivé členské státy na promyšlené automobilové systémy. S cílem dosáhnout ekologičtější silniční dopravy navrhne Komise v roce 2008 plán zavádění nejefektivnějších technologií na snížení emisí CO2, které budou zaměřeny jak na vozidla, tak na infrastrukturu. Jako podklad poslouží výsledky prací, které se zabývají vypočtením toho, do jaké míry informační a komunikační technologie přispívají ke snížení CO2 v silniční dopravě. Pro tuto kvantifikaci v současnosti ještě nejsou k dispozici spolehlivé údaje. S ohledem na promyšlenější silniční dopravu sdělení vyzývá příslušné zúčastněné strany, aby vyvinuly standardní rozhraní, kterým by se například umožnilo propojení zařízení mobilní navigace s jinými systémy zabudovanými do vozidla. Komise rovněž žádá dodavatele automobilového vybavení a výrobce automobilů, aby prováděli její doporučení týkající se rozhraní člověk–stroj (Human-Machine-Interface), které bylo zveřejněno v prosinci 2006. Toto doporučení se zabývá obecnými zásadami bezpečné instalace a používání mobilních informačních a komunikačních systémů v automobilech. Komise bude také nadále finančně podporovat výzkum v oblasti promyšlených komunikačních systémů pro bezpečnější a efektivnější dopravu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,390
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články