Odchod do důchodu se oddaluje, spočítejte si kdy půjdete vy

19. 11. 2012 – 0:01 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Odchod do důchodu se oddaluje, spočítejte si kdy půjdete vy
Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2013, musí získat 29 let důchodového pojištění, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Zákon o důchodovém pojištění stanovil, že od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje. Mnoho lidí ale prodlužování důchodového věku a potřebné doby pojištění ještě nemá zažito.

Dobu pojištění 26 let a více již musí splňovat muži narození v roce 1948 a později, bezdětné ženy narozené v květnu 1949 a později či ženy, které vychovaly dvě děti a narodily se v květnu 1951 a později.

„Pracovníci České správy sociálního zabezpečení se poměrně často setkávají s tím, jak málo informované jsou některé ženy, které odpracovaly 25 let nebo jen 15 let a pak zůstaly v domácnosti. Ty často až v okamžiku podání žádosti o důchod zjistí, že podle současných předpisů nesplní podmínky pro nárok na starobní důchod,“ konstatuje ústřední ředitel ČSSZ JUDr. Petr Poncar.

Jak se postupně prodlužuje doba pojištění pro muže i ženy, ukazuje názorný přehled:
při dosažení důchodového věku
činí potřebná doba pojištění:
v roce 2010
26 let
v roce 2011
27 let
v roce 2012
28 let
v roce 2013
29 let
v roce 2014
30 let
v roce 2015
31 let
v roce 2016
32 let
v roce 2017
33 let
v roce 2018
34 let
po roce 2018
35 let
 
Pro lidi narozené v období mezi lety 1936 až 1977 stanovuje přesný věk odchodu do důchodu zákon o důchodovém pojištění. Kolik činí důchodový věk u mužů a žen, které vychovaly 1 a 2 děti, a v dohledné době mohou žádat o důchod, uvádí výběr:
Rok narození
Důchodový věk činí (roků + kalendářních měsíců) u
mužů
žen s počtem vychovaných dětí
1
2
1949
62r+4m
59r+4m
58r
1950
62r+6m
59r+8m
58r+4m
1951
62r+8m
60r
58r+8m
1952
62r+10m
60r+4m
59r
1953
63r
60r+8m
59r+4m
1954
63r+2m
61r
59r+8m
1955
63r+4m
61r+4m
60r

Nárok na starobní důchod vznikne také lidem, kteří sice nesplnili tyto podmínky, ale dosáhli důchodového věku po roce 2014 a získali alespoň 30 let tzv. „čisté“ doby pojištění, tj. doby, do které se nezahrnují náhradní doby pojištění (evidence u úřadu práce, doba studia po 18. roce věku, pobírání plného invalidního důchodu apod.).

Kalkulačka pro výpočet odchodu do důchodu v excelu ke stažení zde

Pro názornost pár příkladů.

Příklad 1:
Žena narozená 15. 2. 1953, vychovala 2 děti. Její důchodový věk je 59 let a 4 měsíce, toho dosáhla 15. 6. 2012. Pro nárok na starobní důchod musí získat alespoň 28 let pojištění. Žena pracuje od svých 15 let a s dobou péče o děti získala 27 let pojištění. Od roku 1995 je v domácnosti, na úřadu práce evidována nebyla. Nárok na důchod k 15. 6. 2012 jí nevznikl. Možností je, aby doplatila 1 rok formou dobrovolného důchodového pojištění (lze 1 rok zpětně od podání přihlášky k účasti na pojištění), tím získá potřebných 28 let pojištění a nárok na starobní důchod jí vznikne ode dne zaplacení pojistného.
 
Příklad 2:
Muž narozený 1. 10. 1953. Jeho důchodový věk činí 63 let. Toho dosáhne 1. 10. 2016. Pro nárok na starobní důchod musí získat alespoň 32 let pojištění. Muž odpracoval 30  let, rok byl v evidenci úřadu práce, získal tedy celkem 31 let pojištění. 32 let pojištění sice nezískal, ale důchodového věku dosáhne po roce 2014, stačí mu tedy 30 let pojištění (bez náhradních dob). I když už nebude pracovat, nárok na starobní důchod k 1. 10. 2016 mu vznikne.
 
Možnost získat nárok na starobní důchod při splnění kratší doby pojištění existuje, ale při dosažení vyššího věku. Nárok na důchod vznikne také, pokud občan získal níže uvedenou dobu pojištění a v daném roce dosáhl důchodového věku:
získaná doba pojištění:
při dosažení důchodového věku
15 let
před rokem 2010 alespoň 65 let
16 let
v roce 2010 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození
17 let
v roce 2011 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození
18 let
v roce 2012 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození
19 let
v roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození
20 let
po roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození
 
Příklad 3:
Žena, narozená 3. 4. 1952, vychovala 1 dítě, s dobou studia a péče o dítě získala celkem 21 let pojištění. Nárok na starobní důchod by jí vznikl v 60 letech a 4 měsících, tedy 3. 8. 2012, pokud by získala 28 let pojištění. K 3. 8. 2012 tedy podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod nesplnila. Podmínku splní až  k 3. 2. 2020, kdy dosáhne důchodového věku o 5 let vyššího než je důchodový věk muže stejného data narození – k tomuto datu jí stačí alespoň 20 let pojištění.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.9.2021 Exchange s.r.o.

EUR 25,360 25,460
USD 21,540 21,680
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články